Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАГРОМАДЖЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

НАГРОМАДЖЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Назва:
НАГРОМАДЖЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
41,66 KB
Завантажень:
333
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
“ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ”
ШИНКАРУК Лідія Василівна
УДК 330.14.01 (477)
НАГРОМАДЖЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ
ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ
В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Державній установі “Інститут економіки та прогнозування НАН України”.
Науковий консультант | член-кореспондент НАН України,
доктор економічних наук
Кваснюк Борис Євгенович,
Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, заступник директора.
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Базилевич Віктор Дмитрович,
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
декан економічного факультету,
завідувач кафедри економічної теорії;
доктор економічних наук, професор
Звєряков Михайло Іванович,
Одеський державний економічний університет, ректор, завідувач кафедри загальної економічної теорії;
доктор економічних наук,
провідний науковий співробітник
Шаблиста Любов Миколаївна,
Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, провідний науковий співробітник
відділу фінансово-монетарного регулювання.
Захист відбудеться 21 червня 2007 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .239.01 Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України” за адресою: 01011, Київ – 11, вул. Панаса Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України” за адресою: 01011, Київ – 11, вул. Панаса Мирного, 26.
Автореферат розісланий 21 травня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради |
Левчук Н.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Теорія відтворення і нагромадження є важливою складовою системи еко---номічних поглядів будь-якого суспільства, а в умовах транзитивних еко---номік особлива актуальність і значимість дослідження проблем на-гро--мад-ження диктується новими умовами і завданнями, які пов’язані з не--об-хід--ністю розробки та реалізації стратегії сталого економічного зростан-ня. У центрі наукових дискусій опинилися загострення протиріч еко-но--міч-ного розвитку, слабка інвестиційна та інноваційна активність гос-по--дарю-ю-чих суб’єктів, які посилюють актуальність і необхідність по-глиб--леного аналізу процесу нагромадження та його впливу на еконо-мі-ку Ук-ра-їни.
Актуальність теми. Дослідження нагромадження основного капіта-лу в Україні відіграє значну роль у пізнанні шляхів ефективного вихо-ду з сис-темної кризи і переходу до сталого економічного зростання, ос-кільки на-громадження матеріалізує в собі не лише всю глибину спаду і особливість сьогоднішнього етапу, але є підґрунтям для обґрунтування довготер-мінових трендів економічного розвитку, основою яких є система відносин з приводу виробництва, розподілу, перерозподілу і використання на-ці-онального доходу.
Таким чином, характер і зміст сучасних теоретичних і прикладних проблем нагромадження зумовлюють необхідність нового підходу у вивченні причино-наслідкових зв’язків системи відносин з приводу нагромадження капіталу, інвестування та економічного зростання.
Проблему нагромадження капіталу досліджували представники різних економічних шкіл, для яких характерні суттєві відмінності у підходах до конкретних питань теорії нагромадження. У працях відомих вчених Є. Бем-Баверка, Ф. Кене, Д. Лодерделя, А. Маршалла, Дж. Мілля, Д. Рі-кардо, А. Сміта, Н. Сеніора, Ж.Б. Сея та інших, максимізація нагромадження була визначальним фактором розширення можливостей економічного зростання. Наукові дослідження Т. Веблена, К. Вікселя, Д. Гобсона, Дж. Х. Робертсона характеризувалися визнанням суперечливості процесу нагромадження, зумовленої докорінними змінами умов нагромадження ХХ століття.
Дослідження теорії і методології ролі основного капіталу в процесі суспільного відтворення здійснювалося у працях представників різних економічних шкіл: Є.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 Реферат на тему: НАГРОМАДЖЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок