Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ОНОВЛЕННЯМ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИРОБНИЦТВА

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ОНОВЛЕННЯМ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИРОБНИЦТВА

Назва:
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ОНОВЛЕННЯМ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИРОБНИЦТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,51 KB
Завантажень:
266
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Кушніренко Оксана Миколаївна
УДК 338.439
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ОНОВЛЕННЯМ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИРОБНИЦТВА
Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління
національним господарством
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України
Національної академії наук України.
Науковий керівник:
доктор економічних наук, професор Дейнеко Людмила Вікторівна, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завідуюча відділом проблем розвитку продовольчого комплексу та споживчого ринку
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Федорищева Аліна Микитівна, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України,головний науковий співрорбітник відділу стратегічного потенціалу та макроекономічного аналізу;
кандидат економічних наук Фіщук Олександр Леонідович, Житомирський державний технологічний університет, заступник завідуючого кафедри менеджменту.
Захист відбудеться 19 листопада 2007 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.02 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 60.
Автореферат розісланий “18” жовтня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор економічних наук І.К. Чукаєва


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах інтеграції України до світової економічної системи вагомим чинником підвищення національної конкурентоспроможності є утвердження інноваційної моделі розвитку та пошук нових підходів, форм та методів управління інноваційними процесами в реальному секторі економіки. Нові економічні умови вимагають впровадження таких організаційно-економічних заходів управління інноваційним розвитком, які б поєднали пошук та використання внутрішніх джерел фінансування інноваційного оновлення матеріально-технічної бази виробництва з активною політикою державної підтримки, заснованій на довгостроковій стратегії інноваційного розвитку промисловості. Проблема формування сучасної матеріально-технічної бази виробництва із залученням новітніх досягнень науки і техніки є фактором забезпечення економічного піднесення регіонів та України в цілому.
Методологія організації та функціонування, а також проблеми управління інноваційним розвитком економіки досліджувались в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних економістів. До їх числа належать: О.М. Алимов, О.І. Амоша,
П.П. Борщевський, В.М. Геєць, Б.М. Данилишин, О.І. Дацій, Л.В. Дейнеко,
П. Друкер, С.М. Ілляшенко, С.М. Козьменко, М.Х. Корецький, С.Ф. Покропивний, М. Портер, В.А. Романенко, П.В. Осипов, М.П. Сичевський, А.М. Федорищева,
Й. Шумпетер, Ю.В. Яковець. Ці роботи є значним внеском у розвиток економіки. В той же час, на наш погляд, в Україні недостатньо досліджувались процеси управління інноваційним оновленням матеріально-технічної бази виробництва в умовах глобалізації та інтеграції світового господарства.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з державними і регіональними програмами проведення наукових досліджень з проблем інноваційного розвитку промислового комплексу України, у тому числі харчової та переробної промисловості. Дослідження тісно пов’язане з тематикою науково-дослідних робіт Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, зокрема з темами “Схеми-прогнози розвитку і розміщення продуктивних сил областей України, АР Крим, міст Києва і Севастополя до 2015 року” (комплексне фундаментальне дослідження), номер державної реєстрації 0104U003168, де автором було здійснено оцінку розвитку харчової промисловості Житомирської області; “Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України” номер державної реєстрації 0104U003156, при виконанні якої роль автора полягала в оцінці стану та оновлення основних засобів промислових підприємств та розробці пропозицій щодо покращення їх використання; “Дослідження проблем модернізації національного господарства в контексті світових тенденцій сталого розвитку” номер державної реєстрації 0105U008892, де автором досліджено напрями та визначені джерела фінансування інноваційного оновлення матеріально-технічної бази харчової промисловості, а також розроблені пропозиції щодо активізації інноваційної діяльності в Житомирській області.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ОНОВЛЕННЯМ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИРОБНИЦТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок