Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЛIКУВАННЯ ХРОНIЧНОГО ТРАВМАТИЧНОГО ОСТЕОМIЄЛIТУ З КОРЕКЦIЄЮ ТИРЕОЇДНОГО СТАТУСУ

ЛIКУВАННЯ ХРОНIЧНОГО ТРАВМАТИЧНОГО ОСТЕОМIЄЛIТУ З КОРЕКЦIЄЮ ТИРЕОЇДНОГО СТАТУСУ

Назва:
ЛIКУВАННЯ ХРОНIЧНОГО ТРАВМАТИЧНОГО ОСТЕОМIЄЛIТУ З КОРЕКЦIЄЮ ТИРЕОЇДНОГО СТАТУСУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,09 KB
Завантажень:
213
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ
УКРАїНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ
ТРАВМАТОЛОГIЇ ТА ОРТОПЕДIЇ
ГАРЯЧИЙ ЄВГЕНIЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
УДК: 616.71-018.46-002-036.12-02:616-001]
+616.441-008.63]-085.357
ЛIКУВАННЯ ХРОНIЧНОГО ТРАВМАТИЧНОГО
ОСТЕОМIЄЛIТУ З КОРЕКЦIЄЮ
ТИРЕОЇДНОГО СТАТУСУ
14.01.21 - "Травматологiя та ортопедiя"
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
КИЇВ - 2000
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Українському науково-дослiдному iнститутi травматологiї та ортопедiї Мiнiстерства охорони здоров`я України
Науковий керiвник: доктор медичних наук,
КОСТРУБ Олександр Олексiйович,
керiвник вiддiлу спортивної та балетної
травми
Українського науково-дослiдного iнституту
травматологiї та ортопедiї
Офiцiйнi опоненти: доктор медичних наук
ГРИЦАЙ Микола Павлович,
керiвник вiддiлу кiстково-гнiйної хiрургiї
Українського науково-дослiдного iнституту
травматологiї та ортопедiї
доктор медичних наук,
ВОЛОШИН Олександр Iванович,
професор кафедри травматологiї та ортопедiї Нацiонального медичного унiверситету iм. О.О. Богомольця
Провiдна установа - Днiпропетровська державна медична академiя, кафедра травматологiї, ортопедiї та МСЕ ФПО
Захист вiдбудеться "23" 23 червня 2000 р. о 14.00 годинi на засiданнi спецiалiзованої Вченої ради Д 26.606.01 при Українському науково-дослiдному iнститутi травматологiї та ортопедiї за адресою: 01601, м. Київ, вул. Воровського, 27.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Українського науково-дослiдного iнституту травматологiї та ортопедiї за адресою: 01601, м. Київ, вул. Воровського, 27.
Автореферат розiслано "19" травня 2000 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої Вченої ради,
доктор медичних наук В.А. Улещенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Лiкування та профiлактика хронiчного травматичного остеомiєлiту є важливою, з кожним роком все бiльш актуальною медико-соцiальною проблемою. Актуальнiсть та соцiальна значимiсть вивчаємої проблеми, складностi лiкування визначаються тривалим i тяжким перебiгом хвороби, для лiкування якої потрiбна велика кiлькiсть коштовних лiкiв, частотою рецидивiв та ускладнень, тривалими термiнами непрацездатностi, значним вiдсотком iнвалiдностi потерпiлих [Шумада I.В., 1994; Радомський О.А., Волошин О.I., Жернов О.А. та iн., 1998; Корж М.О., Попсуйшапка О.К., Горiдова Л.Д., 1998; Вернигора I.П., Гайко Г.В., Грицай М.П. та iн., 1999].
Тому дана категорiя хворих потребує кардинально-нового пiдходу до лiкування, медико-соцiальної експертизи, реабiлiтацiї [Вернигора I.П. iз спiвавт., 1998].
Так, за данними Грицая М.П., Бруско А.Т., Черняка В.П., /1998/ у 60,6% хворих на фонi гнiйно-некротичного процесу вiдсутня консолiдацiя пошкодженої кiстки. Але, враховуючи, що кiсткова тканина має значну здiбнiсть до росту, регенерацiї, перебудови, обов`язковою умовою успiшної регенерацiї є створення оптимальних механiчних, i особливо, бiологiчних умов, якi дозволяють зберегти, а в деяких випадках i покращити її репаративнi властивостi [Imai S., Kaksonen M., Raulo E. et al., 1998].
На процеси репаративної регенерацiї пiсля переломiв кiсток впливають багато факторiв загального характеру. Тому актуальним є дослiдження та деталiзацiя їх впливу на репаративний остеогенез [Рибачук О.I., Калашнiков А.В., Торчинський В.П. та iн., 1998, Chao E.Y., Inoue N., Elias J.J. et al., 1998].
Важливим аспектом проблеми оптимiзацiї процесiв загоювання кiсткової тканини є компенсаторнi та адаптивнi можливостi ендокринної системи [Белецкая О.М., 1992]. Перелом та наступна консолiдацiя кiсткових фрагментiв викликає вiдповiдну реакцiю з боку щитовидної залози.
Для правильного розумiння ролi тиреоїдної функцiї щитовидної залози в розвитку хронiчного травматичного остеомiєлiту та розробки адекватних методiв її корекцiї, необхiдно вияснити характер змiн в тиреоїднiй системi на рiзних етапах та при рiзних клiнiчних формах захворювання.
Вiдомо, що зниження рiвня трийодтиронiну значно погiршує перебiг багатьох патологiчних процесiв, пригнiчує репаративнi процеси в тканинах, сприяє прогресуванню захворювання [Белецкая О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ЛIКУВАННЯ ХРОНIЧНОГО ТРАВМАТИЧНОГО ОСТЕОМIЄЛIТУ З КОРЕКЦIЄЮ ТИРЕОЇДНОГО СТАТУСУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок