Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БАНКИ: НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БАНКИ: НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Назва:
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БАНКИ: НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,86 KB
Завантажень:
198
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Лазепка Валентин Ігорович
УДК 336.71
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БАНКИ: НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі банківської справи Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України, м. Київ
Науковий керівник: | доктор економічних наук, професор
Алексеєнко Максим Дмитрович,
Київський національний економічний університет, професор кафедри банківської справи | Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Дзюблюк Олександр Валерійович,
Тернопільська академія народного господарства, завідувач кафедри банківської справи
кандидат економічних наук, доцент
Смірнова Ольга Олегівна,
Київський національний економічний університет, доцент кафедри банківських інвестицій | Провідна установа: | Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту Міністерства освіти і науки України,
м. Київ
Захист відбудеться “10” червня 2005 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.006.02 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 201.
Автореферат розісланий “10” травня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук, професор Поддєрьогін А.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми дослiдження обумовлена тою роллю, яку вiдiграє банкiвська система у будь-якiй країнi та яку вона повинна вiдiгравати в Українi в процесi будiвництва ефективної соцiально орiєнтованої ринкової економіки інноваційного типу, i завданнями, котрi ставляться перед нею вищими органами законодавчої та виконавчої влади нашої держави на поточний і перспективний перiоди.
Функцiонування банкiвської системи в основному забезпечує здiйснення грошових розрахункiв в економiцi, акумуляцiю грошових коштiв i подальше їх використання для кредитування суб’єктiв господарювання, iнвестицiй та iнших вкладень, впливає на стабiльнiсть нашої нацiональної валюти та всiх секторiв фiнансового ринку. Ця система приймає на себе значну частку ризикiв, якi iснують на цьому ринку.
Проте протягом iснування незалежної Української держави президентами України, рiшеннями Верховної Ради та Кабiнету Мiнiстрiв України, багатьма публiкацiями українських вчених і підприємців вiдзначається, що банкiвська система поки що не вiдiграє належної їй ролi у розвитку економiки. Бiльш того, у посланнi Президента України до Верховної Ради України у 2000 р. справедливо зазначалось, що в числi чинникiв, пов’язаних з недостатньою послiдовнiстю у здiйсненнi реформ, є те, що “належним чином не вдалося змiцнити банкiвську систему, на яку програмою 1994 р. покладалася функцiя “локомотива реформ”. Значна частина українських банкiв нездатна забезпечити необхiдне накопичення кредитних ресурсiв, обслуговувати iнвестицiйний процес, стати активним суб’єктом капiталотворення... Ситуацiя ускладнюється тим, що значна частина комерцiйних банкiв вiдокремлена вiд реальної економiки, функцiонує головним чином за рахунок спекулятивних операцiй на валютному ринку i не обслуговує потреби економiчного зростання”. Це становище, в основному, збереглось і донині.
І хоч у 20002005 рр. комерційні банки значно більше стали кредитувати реальну економіку, проблема отримання кредитів в банках суб’єктами підприємницької діяльності, особливо державної форми власності, в Україні залишається досить гострою. Причин цього багато. Так, капітали банків і заощадження населення, що є основним ресурсом кредитування, були знецінені внаслідок гіперінфляції, яка існувала в Україні протягом першої половини 1990-х років. Тому банки, щоб зберегти свої ресурси, були вимушені суттєво обмежувати кредитування виробничої сфери, особливо інвестиційних проектів, і зосереджувались головним чином на короткотерміновому кредитуванні торгівлі як галузі з найбільш швидким обігом коштів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БАНКИ: НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок