Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АРХЕОГАСТРОПОДИ САРМАТСЬКИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНИ (фауна, систематика, стратиграфічне значення)

АРХЕОГАСТРОПОДИ САРМАТСЬКИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНИ (фауна, систематика, стратиграфічне значення)

Назва:
АРХЕОГАСТРОПОДИ САРМАТСЬКИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНИ (фауна, систематика, стратиграфічне значення)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,96 KB
Завантажень:
454
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут геологічних наук
Аністратенко Ольга Юріївна
УДК 564.3:551.782.13 (477)
АРХЕОГАСТРОПОДИ САРМАТСЬКИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНИ
(фауна, систематика, стратиграфічне значення)
04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата геологічних наук
Київ-2000
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Інституті геологічних наук НАН України.
Науковий керiвник
доктор геолого-мінералогічних наук,
член-кореспондент НАН України
Семененко Володимир Миколайович,
Інститут геологічних наук НАН України,
завідуючий відділом.
Офiцiйнi опоненти:
доктор геолого-мінералогічних наук, професор Макаренко Дмитро Єлисейович, Інститут геологічних наук НАН України, старший науковий співробітник;
кандидат геологічних наук Іванова Тетяна Арнольдівна, НДІ геології Дніпропетровського національного університету, старший науковий співробітник.
Провiдна установа - Харківський національний університет, кафедра геологiї, Міністерство освіти і науки України, м. Харків.
Захист вiдбудеться " 1 " лютого 2001 р. о 14 00 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.162.01 при Iнститутi геологічних наук НАН України за адресою: 01601, Київ-54, вул. О. Гончара, 55-б.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Iнституту геологічних наук НАН України за адресою: 01601, Київ-54, вул. О. Гончара, 55-б.
Автореферат розiсланий " 28 " грудня 2000 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради _____________________________________Т. С. Рябоконь
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Сарматський басейн, що простягався від передгір'їв Альп і Карпат до Закаспію, займав значну частину території України. Тут з його відкладами пов'язана низка родовищ корисних копалин - газ, розсипні й поліметалічні родовища, різноманітні будівельні матеріали. На геологічних картах Українського кристалічного щита основний фон складають саме сарматські осади, тому правильне стратиграфічне розчленування, а також ідентифікація дрібних стратонів сармату дуже важливі для геологічного картування. Вивчення регіональних викопних фаун складає необхідну основу для аргументованого рішення комплексу теоретичних і прикладних проблем, що стоять перед сучасною палеонтологією і стратиграфією. Не зважаючи на тривалу історію палеонтологічних досліджень сармату, малакофауну яруса вивчено нерівномірно. В основу стратиграфічних схем і кореляцій сарматських відкладів до цього часу кладуться, в основному, відомості про фауну двостулкових молюсків, в той час як гастроподи залишаються недостатньо вивченими, а в результаті їх стратиграфічне значення залишається недооціненим.
Звя’зок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано у відділі стратиграфії та палеонтології кайнозойських відкладів ІГН НАН України у рамках теми “Стратиграфія і кореляція фанерозойських відкладів нафтогазоносних і вугленосних провінцій України” (держ. реєстраційний № 0199V002576).
Мета і задачі дослідження. Об’єкт дослідження – викопні черевоногі молюски групи Archaeogastropoda з сарматських відкладів України. Основною метою роботи, що представлена, є фауно-систематична ревізія археогастропод сарматських відкладів України, з'ясування імовірних шляхів розвитку таксонів, що її складають, а також встановлення реальних можливостей використання вивченої групи в практиці біостратиграфічних досліджень.
Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання наступних задач:
1. На основі сучасних методів фауно-систематичних досліджень встановити склад сарматської фауни археогастропод.
2. Уточнити дані про стратиграфічне і палеогеографічне поширення сарматських археогастропод в межах України.
3. Реконструювати основні напрямки та шляхи історичного розвитку основних груп сарматських археогастропод. Встановити значення і реальні межі використання гастропод вивченої групи для детальної стратиграфії яруса та з метою палеогеографічних реконструкцій.
4. Провести порівняльний аналіз сарматських археогастропод з фауною деяких палео- та сучасних басейнів, що пов'язані з Сарматським морем спільністю походження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 



Реферат на тему: АРХЕОГАСТРОПОДИ САРМАТСЬКИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНИ (фауна, систематика, стратиграфічне значення)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок