Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СИСТЕМА ЇЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СИСТЕМА ЇЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Назва:
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СИСТЕМА ЇЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
34,97 KB
Завантажень:
362
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА“
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН України”
КУЗНЄЦОВА анжела ярославівна
УДК 330.322:330.341.1]:336
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТА СИСТЕМА ЇЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Державній установі “Інститут економіки та прогнозування НАН України”.
Науковий консультант академік НАН України,
доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Геєць Валерій Михайлович,
Державна установа “Інститут економіки
та прогнозування НАН України”, директор.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Васюренко Олег Володимирович,
Харківський банківський інститут
Української академії банківської справи
Національного банку України, директор;
доктор економічних наук,
старший науковий співробітник
Корнєєв Володимир Вікторович,
Державна установа “Інститут економіки
та прогнозування НАН України”,
заступник завідувача відділу досліджень розвитку
та регулювання фінансових ринків;
доктор економічних наук, професор
Лондар Сергій Леонідович,
Український державний університет
економіки і фінансів, ректор.
Провідна установа Київський національний економічний університет
Міністерства освіти і науки України,
кафедра фінансів, м. Київ.
Захист відбудеться 10 листопада 2005 р. о 14 годині 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України” за адресою: 01011, Київ - 11, вул. Панаса Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України” за адресою: 01011,
Київ - 11, вул. Панаса Мирного, 26.
Автореферат розісланий “05” жовтня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Левчук Н.І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Протягом останніх років в Україні відбулися помітні трансформаційні зрушення, однак національна економіка, незважаючи на успіхи в економічному зростанні упродовж останніх п’яти років, зазнає надзвичайно великих збитків через відсутність сприятливих умов для інноваційного розвитку. Утвердження інноваційної стратегії не може здійснюватися без належ-ного вивчення та обґрунтування не тільки ролі та значення інвестиційно-іннова-ційної діяльності у тео-рії економічного зростання, а й вирішення проблеми її фінан-сового забез-пе-чення. Саме тому питанням формування ефек-тив--ної іннова-ційної політики має бути приділено значно більше уваги, оскільки стрімкий розвиток на майбутнє буде визначатися рівнем інноваційної активності та її фінансового забезпечення.
Актуальність теми. Найважливішим завданням сучасної інноваційної політики є активізація інвестиційно-інноваційної діяльності та створення цілісної системи її фінансового забезпечення, яка має ґрунтуватися на широкомасштабному залученні та максимально ефективному використанні фінансових ресурсів із різноманітними джерелами походження. Протягом останніх років вче-ними зроблено перші спроби вивчити причинно-наслідкові зв’язки між фі-нан-сами та іннова-ці-ями, досліджено структур-ні власти-вості та особливості інноваційного розвитку, обґрунтовано стратегію ендогенного науково-технічного прогресу через динаміку технологічних змін, однак і сьогодні низка важливих проб-лем щодо активізації інвестиційно-інноваційної діяльності та побудови системи її фінансового забезпечення потребують не лише деталь-ного аналізу та виявлення недоліків, а й фундаментальних досліджень у цій сфері, без яких буде важко забезпечити ефек-тив-ність і високі темпи розвитку націо-нальної економіки.
Теоретичні засади інвестиційно-інноваційної діяльності та рекомендації щодо формування системи її фінансового забезпечення розроблялися у науко-вих працях: Й. Шумпетера, В. Зомбарта, В. Мічерліха, М. Туган-Барановського, А. Шпідгоффа, М. Кондратьєва, С. Кузнеця, Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Реферат на тему: ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СИСТЕМА ЇЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок