Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАВА ОБВИНУВАЧЕНОГО

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАВА ОБВИНУВАЧЕНОГО

Назва:
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАВА ОБВИНУВАЧЕНОГО
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,95 KB
Завантажень:
93
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НацІональна юридиЧна академІЯ УкраЇни
імені Ярослава Мудрого
Трагнюк Роман Романович
УДК 343.963
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ,
ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАВА ОБВИНУВАЧЕНОГО
Спеціальність 12.00.10 - судоустрій;
прокуратура та адвокатура
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків - 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі організації судових та правоохоронних органів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат юридичних наук, професор Марочкін Іван Єгорович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри організації судових та правоохоронних органів
Офіційні опоненти:
- доктор юридичних наук, професор Михайленко Олександр Романович, Академія адвокатури України, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики (м. Київ);
- кандидат юридичних наук, доцент Кожевніков Геннадій Костянтинович, начальник кафедри кримінального процесу Національного університету внутрішніх справ МВС України (м. Харків).
Провідна установа - Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, відділ проблем кримінального права, кримінології та судоустрою (м. Київ)
Захист відбудеться 18 грудня 2003 р. о 9.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77
Автореферат розісланий 17 листопада 2003 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради І.В. Спасибо-Фатєєва


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Сучасний розвиток українського суспільства у європейському просторі потребує радикального реформування політичної, економічної, соціальної та правової сфер. Остання є невід’ємною складовою процесу реформування національного законодавства та приведення його у відповідність до міжнародно-правових стандартів в сфері захисту прав людини і основних свобод.
У юридичному механізмі забезпечення прав людини у кримінальному процесі особливе місце займає прокуратура, на яку Конституцією України покладається нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство. Здійснювана в Україні судово-правова реформа спрямована на створення досудового слідства, яке б забезпечувало людині максимум правових засобів для захисту її прав. Проте значна кількість звернень до судів та до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини стосується порушень прав особи під час проведення досудового слідства. Це обумовлює потребу переосмислення кримінально-процесуального статусу обвинуваченого, дослідження системи його прав, а також гарантій їх забезпечення.
В свою чергу, реформування прокуратури України в умовах демократизації суспільства, здійснення судового контролю за законністю і обґрунтованістю процесуальних рішень слідчого, які обмежують права людини, вимагають не тільки нових підходів до визначення об’єкту прокурорського нагляду за додержанням законів про права обвинуваченого, а й потребує посилення ефективності прокурорського нагляду на досудовому слідстві, оптимізації співвідношення між прокурорським наглядом, судовим та відомчим контролем в механізмі забезпечення прав обвинуваченого.
Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідницьких робіт кафедри організації судових та правоохоронних органів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого і є складовою частиною цільової комплексної програми “Проблеми вдосконалення організації і діяльності суду та правоохоронних органів в умовах формування соціальної, правової, демократичної держави (державний номер реєстрації 0186.0.099031).
Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у науково-праксіологічному аналізі положень Конституції України, кримінально-процесуального законодавства, Закону України “Про прокуратуру”, а також міжнародно-правових норм, які визначають статус обвинуваченого та гарантії його забезпечення; подальшій розробці теоретичних питань, пов`язаних із правовим статусом обвинуваченого та захистом його прав засобами прокурорського нагляду; удосконалення правових та організаційних засад прокурорського нагляду за забезпеченням прав обвинуваченого на досудовому слідстві в умовах демократизації суспільства та розробці пропозицій, спрямованих на оптимізацію законодавства про статус обвинуваченого, а також підвищення ефективності прокурорсько-наглядової практики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРАВА ОБВИНУВАЧЕНОГО

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок