Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,84 KB
Завантажень:
319
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національна АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ Президентові України
КАЛІНЮК Наталія Валеріївна
УДК 352.07:336.1/.2
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ
ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ
25.00.04 – місцеве самоврядування
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник – | кандидат наук з державного управління
МЕЧИНСЬКИЙ Олексій Борисович,
ТОВ “Гарантія-аудит”, генеральний директор.
Офіційні опоненти: | доктор наук з державного управління, професор
КУЙБІДА Василь Степанович,
Міжрегіональна академія управління персоналом, віце-президент;
кандидат юридичних наук, доцент
ПУХТИНСЬКИЙ Микола Олександрович,
Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України, голова.
Провідна установа – | Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України,
відділ проблем регіональної економіки,
м. Київ.
Захист відбудеться 6 червня 2005 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізо-ваної вченої ради Д 26.810.02 у Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, к 212.
Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 5 травня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Жабенко
Підписано до друку 28.04.2005.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 1,32.
Ум.-друк.арк. 1,16. Гарн. Таймс.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Трансформаційні процеси, що тривають у системі державного управління та місцевого самоврядування України з часу здобуття незалежності, обумовили необхідність пошуку нових наукових підходів до розв’язання проблеми забезпечення фінансової самостійності місцевого самоврядування.
Положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування за місцевими органами влади закріплено право на власні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень. Фінансова самостійність гарантована Конституцією України, її зміцненню сприяла ціла низка прийнятих нормативно-правових актів. Але дана проблема набула ще більшої гостроти у зв’язку з необхідністю проведення адміністративно-територіальної реформи, розширенням повноважень місце-вого самоврядування.
Взаємовідносини між центральними й місцевими органами влади в частині виконання останніми покладених на них повноважень щодо за-без-печення життєдіяльності населення та розвитку території і наявності необхідних для цього фінансових ресурсів у всіх країнах світу, насамперед високорозвинутих, завжди були й залишаються на сьогодні предметом обговорень, дискусій, наукових досліджень, навіть елементом політичної боротьби. Проблема фінансової самостійності місцевого самоврядування не втрачає своєї актуальності протягом усього процесу розвитку суспільно-політичних та економічних відносин будь-якої країни. Особливо це характерно для країн, у яких здійснюються глобальні трансформаційні процеси. Не є винятком і Україна.
Вирішення перелічених питань, безумовно, потребує гармонізації поточного законодавства з тими завданнями, які мають розв’язувати органи місцевого самоврядування щодо життєзабезпечення населення та соціально-економічного розвитку підпорядкованих їм територій. Це, передусім, стосується вдосконалення управління місцевими фінансовими ресурсами, розгляду комплексу пов’язаних з ним проблем систем-ного характеру. До них слід віднести діяльність органів місцевого самоврядування щодо підвищення ефективності механізмів управління фінансовими ресурсами.
Прийняття Бюджетного кодексу України сприяло вирішенню проблеми фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Проте через відсут-ність відповідних механізмів їх реалізації місцеві органи влади не завжди можуть застосувати його положення повною мірою, що призводить до неефективного управління місцевими фінансовими ресурсами й свідчить про наявність у практиці управління ними певних недоліків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок