Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> еволюція художньої метафори: лінгвокультурний аспект

еволюція художньої метафори: лінгвокультурний аспект

Назва:
еволюція художньої метафори: лінгвокультурний аспект
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,50 KB
Завантажень:
299
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національна академія наук України
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні
Кіс Тетяна Євгенівна
УДК 811.161’373.612.2
еволюція художньої метафори:
лінгвокультурний аспект
Спеціальність 10. 02. 01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник | кандидат філологічних наук, доцент
ТКАЧ Людмила Олександрівна,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доцент кафедри сучасної української мови.
Офіційні опоненти: | доктор філологічних наук, доцент
БУБЛЕЙНИК Людмила Василівна,
Волинський державний університет ім. Лесі Українки, завідувач кафедри слов'янських мов;
кандидат філологічних наук
ЛИСА Галина Іванівна,
докторант Інституту української мови НАН України.
Провідна установа | Харківський національний університет ім. В. Каразіна, кафедра української мови.
Захист відбудеться "02" жовтня 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д . . для захисту докторських (кандидатських) дисертацій при Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України за адресою: 01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні та Інституту української мови НАН України за адресою: 01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4.
Автореферат розісланий "31" серпня 2001 р.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради Озерова Н.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Метафора як універсальний спосіб і засіб людського мислення та процесів його вербалізації вже давно потрапила в коло наукової уваги філософів, лінгвістів, психологів та літературознавців. Уже від початку ХІХ ст. її почали досліджувати у стосунку до особливостей національної мови та фольклору (О.Потебня, Ф.Буслаєв, О.Веселовський та інші). У сучасних наукових розвідках метафору розглядають, як такий засіб формування понять, який узгоджується з основними цінностями певної культури , відображає та зберігає їх (М. Джонсон, Дж. Лакофф, Е. Мак-Кормак).
Інтеграція лінгвістичного, культурологічного, психологічного підходів до вивчення мови сприяла появі ряду нових дисциплін – лінгвокультурології, етнолінгвістики, лінгвокраєзнавства та ін., що призвело до виокремлення лінгвокультурного аспекту дослідження мовних явищ.
Метафора як мовне явище, що відображає певні закономірності людської психіки, особливості світосприйняття, а також фіксує цілий ряд культурно-історичних фактів життя певного суспільства (народу), повинна стати основним об’єктом лінгвокультурних досліджень. Складна природа метафори, як основної одиниці не лише мови, але й основного способу мислення, спонукає залучати до таких пошуків ще й ряд суміжних (невід’ємних) напрямків її вивчення, зокрема лінгвокогнітивного та антропоцентричного, а також орієнтуватися на найновіші досягнення філософської думки.
З лінгвокогнітивного погляду, метафора – це комплексний феномен, результат розумово-мовної діяльності людини, яка в процесі творення метафори спирається на культурно-історичний, пізнавально-емпіричний досвід свого народу, збережений у мовній скарбниці. Така природа метафори забезпечує їй великі реконструктивні можливості у дослідженні процесів становлення і розвитку мовної картини світу.
Попри значний доробок різноаспектних розвідок з теорії метафори лінгвокультурні пошуки представлені незначною кількістю робіт. Особливо це стосується українського мовознавства, де лінгвокультурні дослідження метафори лише частково висвітлюються у працях Н.Сукаленко, О.Тараненка, В.Русанівського, С.Кримського.
Актуальність теми дисертаційної роботи вбачаємо насамперед в тому, що лінгвокультурний аспект дослідження метафори в українській мові дозволить не лише застосувати новітню методику вивчення цього складного мовного явища, але й сприятиме з’ясуванню ряду проблемних питань сучасного мовознавства, як-от: національна специфіка мовної картини світу; еволюційні процеси мовної семантики загалом і семантики лексичних одиниць зокрема; механізми породження переносних значень та сталих образних засобів мови; рівні дослідження мовної генетики і збереження історичних зв’язків мовних одиниць, засвідчених різночасовими текстами і живою мовою в її численних територіально-діалектних виявах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: еволюція художньої метафори: лінгвокультурний аспект

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок