Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНО ЗАМІЩЕНИХ ГЕМІНАЛЬНИХ БІСФОСФОНОВИХ КИСЛОТ

СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНО ЗАМІЩЕНИХ ГЕМІНАЛЬНИХ БІСФОСФОНОВИХ КИСЛОТ

Назва:
СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНО ЗАМІЩЕНИХ ГЕМІНАЛЬНИХ БІСФОСФОНОВИХ КИСЛОТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,14 KB
Завантажень:
337
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
ЧУЙКО Олексій Леонідович
УДК 547.241 + 542.913
СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНО ЗАМІЩЕНИХ ГЕМІНАЛЬНИХ БІСФОСФОНОВИХ КИСЛОТ
02.00.03 - органічна хімія
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ - 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі хімії біологічно активних сполук Інституту органічної хімії НАН України.
Науковий керівник: академік НАН України, доктор хімічних наук, професор
ЛОЗИНСЬКИЙ Мирон Онуфрійович
завідувач відділу хімії біологічно активних речовин,
директор Інституту органічної хімії НАН України, м. Киів
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
ПІНЧУК Олександр Миколайо-вич
Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ,
завідувач відділу хімії фосфорорганічних сполук
кандидат хімічних наук,
СМОЛІЙ Олег Борисович,
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України,
м. Київ, старший науковий співробітник
Провідна установа: Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, м. Одеса, відділ молекуляр-ної структури.
Захист дисертації відбудеться “17 лютого 2005 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН Укра-їни за адресою 02094, м. Киів-94, вул. Мурманська, 5, факс. (044)573-26-43.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат розісланий “_6_”_січня_ 2005 р.
В.о. вченого секретаря спеціалізованої
вченої ради доктор хімічних наук Пашинник В.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Хімія бісфосфонових кислот - порівняно новий напрямок у органічній хімії, що інтенсивно розвивається. Щороку з'являються десятки робіт, синтезуються сотні бісфосфонатів. Кількість робіт з дослідження їхніх біологічних властивостей проілюстро-вано на рисунку 1.
Рис. 1. Кількість посилань за ро-ками на медичні дослід-жен-ня біс-фосфонатів, що пред-ставлені у елек-тронній базі даних Національ-ної медичної бібліотеки США.
Інтерес до цих сполук пов'язаний, у першу чергу, з інтенсивним пошу-ком серед них нових лікарських препаратів. Зараз на ринку присутні лікарські препарати на основі 9 бісфосфонатів, що застосовуються для лікування осте-о-порозу і порушень обміну кальцію, а клодронат натрію також при раку кісток. У промисловості бісфосфонати використовують як екстрагенти, пом?як--шувачі води, антипіретики тощо. Оригінальні роботи, прове-дені спіль-но Інститутом органічної хімії та Інститутом біохімії ім. О.В.Палладіна НАНУ дозво-лили запропону-вати розроблений на основі метилен-бісфос-фо-но-вої кислоти проти-пухлинний препарат “Мебіфон” для лікування раку молочної залози.
Особлива увага приділяється розробці методів синтезу похідних біс-фос-фонатів з різними гетероциклічними і функціональними групами, особливо аміно- і меркапто-група-ми, серед яких виявлені такі, що проявляють значну біологічну активність. Значний потенціал для синтезу таких сполук мають амінобісфосфонати.
Об’єкт дослідження - гемінальні амінобісфосфонові кислоти.
Предмет дослідження - реакційна здатність гемінальних бісфосфонатів у різних умовах, їх синтетичні можливості.
Методи дослідження - експериментальні методи органічної хімії: син-тез, фізико-хімічний аналіз із залученням УФ, ЯМР - спектроскопії, потенціо-метрич-ного титрування та елементного аналізу.
Мета і завдання дослідження. Дослідити реакційну здатність амінобіс-фосфонатів у органічних розчинниках; вивчити можливість та шляхи синтезу нових типів похідних бісфосфонових кислот з фармакофорними групами і син-тезувати ці сполуки; визначити властивості отриманих сполук і можли-вості їхнього практичного застосування як потенцій-них біологічно активних сполук.
Зв?зок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась у рамках наукових тем відділу хімії біологічно активних речовин Інституту органічної хімії НАН України (№№ держреєстрації 01.91.0007490, 0195004923 та 0199U000577).
Наукова новизна одержаних результатів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНО ЗАМІЩЕНИХ ГЕМІНАЛЬНИХ БІСФОСФОНОВИХ КИСЛОТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок