Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У 1919 – 1939 РОКАХ

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У 1919 – 1939 РОКАХ

Назва:
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У 1919 – 1939 РОКАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,85 KB
Завантажень:
425
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ІВАНИК Микола Михайлович
УДК 94: 352(477.8) “1919/1939”
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У 1919 – 1939 РОКАХ
Спеціальність 07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів – 2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історичного краєзнавства Львівського національ-ного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: |
доктор історичних наук, професор
Трофимович Володимир Васильович,
Національний університет “Острозька академія”,
завідувач кафедри історії
Офіційні опоненти: |
доктор історичних наук, професор
Малик Ярослав Йосипович,
Львівський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президен-тові України, завідувач кафедри європейської інтеграції і права
кандидат історичних наук, доцент
Кучерепа Микола Михайлович,
Волинський державний університет імені Лесі Українки,
доцент кафедри новітньої історії України
Провідна установа: Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича
НАН України, відділ новітньої історії (м.Львів)
Захист відбудеться “25” лютого 2003 р. о 1300 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м.Львів, вул.Університетська, 1, тел. 96-47-71).
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (790005, м.Львів, вул.Драгоманова, 5)
Автореферат розісланий 24 січня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, Сухий О.М.
доцент


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сучасному етапі, що характеризується глибокими трансформаційними змінами в економіці, політиці та духовному житті України, проблема створення дієвої вітчизняної системи місцевого самоврядування, яка б максимально відповідала стійким самоврядним традиціям української ментальності, набуває першочерго-вого значення. Прагнення України інтегруватися в євроатлантичні структури також поставило на порядок денний питання реформування діючої системи самоврядування, приведення її законодавчої бази у відповідність до європейських норм.
У країнах із полінаціональним складом населення національний аспект у діяльності органів самоврядування суттєво впливає на внутрішно-політичну стабільність. Шляхом розширення повноважень самоврядних структур і ступеня їх політичної свободи є можливість вирішувати національні конфлікти і різноманітні проблеми національного розвитку. Під цим кутом зору особливий інтерес привертають українсько-польські стосунки у площині самоврядування. Об’єктивне і неупереджене дослідження усього комплексу проблем, пов’язаних з діяльністю органів самоврядування часів ІІ Речіпосполитої дозволить глибше зрозуміти причини українсько-польського протистояння в минулому.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у рамках науково-дослідної теми кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка “Суспільно-політичні партії і рухи в Україні у XIX–XX століттях”.
Об’єктом дослідження виступають органи місцевого самоврядування Львівсь-кого, Тернопільського і Станіславського воєводств у міжвоєнний період. Предметом дослідження є структура органів самоврядування, зміни у законодавчій базі, шляхи реформування самоврядних інституцій та політика урядових структур щодо них; національний і політичний аспекти в їх діяльності; виборчі акції до органів самоврядування.
Мета і завдання дисертації. Мета дослідження полягає у відтворенні цілісної картини діяльності органів місцевого самоврядування впродовж міжвоєнного періоду.
У процесі дослідження основна увага була зосереджена на вирішенні наступних завдань:
-
визначити місце органів самоврядування в системі політико-адміністративного устрою міжвоєнної Польщі;
-
дослідити стан громадського самоврядування усіх рівнів у перші повоєнні роки;
-
з’ясувати особливості урядової політики щодо місцевих органів самоврядування;
-
простежити етапи та напрями реформування системи самоврядування;
-
охарактеризувати підготовку, хід і результати виборів до самоврядних установ;
-
дослідити чисельне представництво українців і поляків в органах самоврядування;
-
визначити головну мету польської урядової політики щодо самоврядування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У 1919 – 1939 РОКАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок