Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАПРОВАДЖЕННЯ СКІНЧЕННИХ ГІБРИДНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СКІНЧЕННИХ ГІБРИДНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Назва:
ЗАПРОВАДЖЕННЯ СКІНЧЕННИХ ГІБРИДНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,59 KB
Завантажень:
24
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Ю.ФЕДЬКОВИЧА
Мороз Володимир Вікторович
УДК 517.958
ЗАПРОВАДЖЕННЯ СКІНЧЕННИХ
ГІБРИДНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
01.01.02 диференціальні рівняння
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидита фізико-математичних наук
Чернівці 1999
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі вищої математики та комп'ютерних застосувань Технологічного університету Поділля (м.Хмельницький) Міністерства освіти України.
Науковий керівник: | доктор фізико-математичних наук,
Ленюк Михайло Павлович,
професор кафедри диференціальних рівнянь
Чернівецького державного університету
ім. Ю.Федьковича.
 
Офіційні опоненти: | доктор фізико-математичних наук,
професор Городецький Василь Васильович,
завідувач кафедри алгебри і геометрії
Чернівецького державного університету
ім. Ю.Федьковича;
кандидат фізико-математичних наук,
Конет Іван Михайлович,
професор кафедри геометрії та методики викладання
математики Кам’янець-Подільського педагогічного
університету.
Провідна установа: | Національний університет ім. Тараса Шевченка,
кафедра диференціальних та інтегральних рівнянь,
Міністерство освіти України, Київ.
Захист відбудеться “___” ___________ 1999 року о __ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 76.051.02 в Чернівецькому державному університеті ім. Ю.Федьковича за адресою:
274012, м.Чернівці, вул. Університетська, 28.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Чернівецького державного унівеситету ім. Ю.Федьковича (вул. Лесі Українки, 23).
Автореферат розісланий “___”__________ 1999 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради |
Садов’як А.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток i вдосконалення виробництва на сучасному етапi науково-технiчного прогресу пов'язанi з широким застосуванням композитних матерiалiв у рiзного роду технологiчних процесах, зварному виробництвi, атомнiй енергетицi та космiчнiй технiцi, радiотехнiцi та радiоелектронiцi, будiвництвi споруд та будинкiв. Серед численних задач, якi виникають при розрахунках на мiцнiсть, надiйнiсть i довговiчнiсть в експлуатацiї конструкцiйних елементiв машин та механiзмiв, при конструюваннi машин i проектуваннi iнженерних споруд важливе мiсце займають задачi розрахунку температурних полiв i викликаних ними температурних напружень, а також задачi дослiдження напруженого стану тонкостiнних елементiв конструкцiй, якi працюють на кручення. Крiм того, останнiм часом методи математичного моделювання активно застосовуються при розв'язаннi задач промислової екологiї (наприклад, при розробцi технологiй вилучення домiшок в гетерогенних системах).
Якщо вважати, що: а) дослiдження кiнетики цiлого ряду фiзичних i хiмiко-технологiчних процесiв еквiвалентне задачам стацiонарної або нестацiонарної теплопровiдностi; б) композити це, як правило, обмеженi кусково-однорiднi тiла, які складаються з декiлькох матерiалiв, що мають рiзнi фiзико-механiчнi характеристики, то ми приходимо до необхiдностi розв'язання лiнiйних диференцiальних рiвнянь з розривними (кусково-постiйними) коефiцiєнтами в обмежених областях.
Одним з ефективних методiв розв'язання такого класу задач є метод скiнченних iнтегральних перетворень. Найбiльш поширеними серед них є скiнченнi iнтегральнi перетворення Фур'є, Ганкеля, Лежандра, Ермiта, Вебера та iн. Вони дозволяють будувати точнi аналiтичнi розв'язки задач математичної фiзики неоднорiдних середовищ.
Проблемi запровадження вiдсутнiх в математичнiй лiтературi скiнченних гiбридних iнтегральних перетворень для розв'язання задач математичної фiзики неоднорiдних (кусково-однорiдних) середовищ i присвячена дана кандидатська дисертацiя.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Теоретичні та практичні завдання дисертаційної роботи виконувались згідно плану наукових досліджень пріоритетного напрямку розвитку науки і техніки Технологічного університету Поділля (м.Хмельницький) в рамках науково-дослідної теми: “Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології” (постанова Верховної Ради України, №2705-XI від 16.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: ЗАПРОВАДЖЕННЯ СКІНЧЕННИХ ГІБРИДНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок