Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ПОЛІТИЦІ РУМУНІЇ (1918-1927 рр.)

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ПОЛІТИЦІ РУМУНІЇ (1918-1927 рр.)

Назва:
УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ПОЛІТИЦІ РУМУНІЇ (1918-1927 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,69 KB
Завантажень:
190
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА
КРОЙТОР Володимир Костянтинович
УДК 94 (498) + 94 (477) "1918 - 1927"
УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ПОЛІТИЦІ РУМУНІЇ (1918-1927 рр.)
07.00.02 – всесвітня історія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Одеса – 2007


Дисертацією є рукопис.
Дисертація виконана на кафедрі всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор історичних наук, професор
Кугутяк Микола Васильович,
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника,
директор Інституту історії і політології,
завідувач кафедри етнології і археології
Офіційні опоненти: | доктор історичних наук, професор
Віднянський Степан Васильович,
Інститут історії України НАН України,
завідувач відділом всесвітньої історії
і міжнародних відносин
кандидат історичних наук, доцент
Марина Василь Васильович,
Ужгородський національний університет,
проректор, доцент кафедри політології
| Провідна установа: |
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України,
м. Чернівці
Захист відбудеться 30 березня 2007 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08 в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова (65026, м. Одеса, вул. Щепкіна, 12).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.
Автореферат розісланий “ 28 ” лютого 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент Лозовський А.К.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Після здобуття незалежності в 1991 р. Україна стала важливим суб’єктом міжнародної політики. Обставини зумовили потребу розробити нову стратегію двосторонніх стосунків насамперед із сусідами, щоб подолати упередженість і недовіру до спільного історичного минулого. У цьому контексті значний науковий і практичний інтерес становить дослідження румунсько-українських відносин, зокрема румунської політики в 1918 – 1927 рр.
На початку ХХІ ст. Україна прискорила розвиток демократичних процесів, які потребують якісно нових засад формування її зовнішньої політики. Націо-нальна стратегія європейської інтеграції відкриває для України можливості формування нових партнерських відносин із Румунією. Перспективи розгортання українсько-румунських відносин вимагають подолання односторонніх, тенден-ційних підходів до висвітлення історичного минулого наших народів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Робота виконана на кафедрі всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і є складовою частиною її колективної наукової проблематики Інституту історії і політології “Етнополітичні та культурні процеси в країнах Центральної і Південно-Східної Європи ХІХ-ХХ століть”.
Метою дослідження є висвітлення українського питання в політиці Румунії через призму румунсько-українських відносин, які ще в достатній мірі не стали об'єктом наукових пошуків. Ця мета реалізується на тлі виконання таких дослідницьких завдань:
- з’ясувати обставини формування національної ідеології політичних кіл Румунії в другій пол. XIX – поч. XX ст., обґрунтувати вагомість українського питання та його належність до конкретно-історичних умов;
- висвітлити умови розвитку українського національного руху на анексо-ваних Румунією землях Буковини і Бессарабії;
- визначити історичні обставини захоплення королівською Румунією українських етнічних земель у період розгортання боротьби українського народу за свою державну незалежність;
- дослідити вплив міжнародних факторів на румунську політику щодо українців і з’ясувати їх наслідки;
- розкрити суть державної політики Румунії щодо української національної меншини в різних сферах життя;
- визначити місце українського питання у політиці правлячої верхівки Румунії;
- проаналізувати взаємозв’язок історичних процесів у Румунії та в Україні в загальному контексті європейської історії;
Цільова загальна установка полягає в тому, щоб розглянути українське питання в політиці Румунії через розвиток румунсько-українських відносин та з’ясувати їхній вплив на українські національні чинники.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ПОЛІТИЦІ РУМУНІЇ (1918-1927 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок