Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИЧНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ І КОРИГУВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

МЕТОДИЧНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ І КОРИГУВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Назва:
МЕТОДИЧНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ І КОРИГУВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,15 KB
Завантажень:
153
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М. П. Драгоманова
КОНДРАТЬЄВА Оксана Марківна
УДК 37.016: 51: 378
МЕТОДИЧНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ І КОРИГУВАННЯ
ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
13.00.02 – теорія та методика навчання математики
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького,
Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Тарасенкова Ніна Анатоліївна,
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького,
завідувач кафедри геометрії та методики навчання математики.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Ігнатенко Микола Якович,
Республіканський вищий навчальний заклад “Кримський
гуманітарний університет” (м. Ялта), проректор з навчально-
методичної роботи;
кандидат педагогічних наук, доцент
Матяш Ольга Іванівна,
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського,
завідувач кафедри алгебри та методики викладання математики.
Захист відбудеться 13 жовтня 2007 року о 14 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9).
Автореферат розісланий 13 вересня 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В. О. Швець


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку суспільства все більше відчутною стає нестача у кваліфікованих інженерних кадрах. Тому підготовці спеціалістів технічного профілю зараз приділяється значна увага з боку уряду, діячів освіти і науки. Однією з вагомих складових загальної професійної підготовки інженерів є їх математична підготовка. Ураховуючи вимоги сьогодення і перспективи розвитку вищої освіти, навчання вищої математики студентів технічних спеціальностей має вийти на новий якісний рівень і вирішення цієї проблеми є нагальним.
Питанням математичної підготовки студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів (ВНЗ) присвячено чимало робіт провідних математиків-методистів (В. В. Гнеденка, В. І. Клочка, Т. В. Крилової, Л. Д. Кудрявцева, З. І. Слєпкань, В. А. Треногіна, Н. Г. Яруткіна та ін.). Вони одностайні в тому, що забезпечення належного контролю за ходом і результатами навчальної діяльності студентів виступає одним із факторів ефективного навчання вищої математики. Проте вирішення цієї проблеми цілком залежить від тих соціальних запитів, які постають перед вищою школою на тому чи тому етапі розвитку суспільства. Зараз – період інтенсивного оновлення системи вищої освіти, тому нового звучання набувають і проблеми контролю.
Загальним питанням контролю знань та умінь студентів присвячено дослідження відомих психологів і педагогів (С. І. Архангельського, Ю. К. Бабанського, І. Є. Булах, Н. Д. Карапузової, І. Я. Лернера, Н. Н. Ржецького, Л. Н. Русанової, Л. М. Фрідмана, В. А. Якуніна та ін.). В їх роботах розроблені психолого-педагогічні засади організації контролю знань та умінь студентів, досліджується питання ефективності форм, способів і засобів контролю. Однак окремих наукових пошуків вимагає проблема проектування отриманих висновків у сферу математичної підготовки інженерів. Проте, методика здійснення цілеспрямованого коригування знань та умінь студентів з вищої математики взагалі залишається малодослідженою.
Отже, аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, дані проведеного нами дослідження свідчать про необхідність: 1) з’ясування особливостей процесів контролю і коригування у навчанні вищої математики, розглядаючи їх у діалектичній єдності; 2) удосконалення існуючої методичної системи контролю знань та умінь студентів з вищої математики у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання та рейтингової системи оцінювання, узагальнення та систематизації досвіду викладачів різних ВНЗ щодо цього; 3) розробки та впровадження у процес навчання вищої математики методичної системи коригування навчальних досягнень студентів як цілеспрямованого процесу, що забезпечує належний рівень залишкових знань та умінь, сприяє успішному опануванню студентами спеціальних дисциплін; 4) з’ясування питання доцільності використання сучасних інформаційно-комунікаційних та тестових технологій у процесі проведення контролю і коригування знань та умінь студентів з вищої математики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: МЕТОДИЧНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ І КОРИГУВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок