Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НАЗВИ ЗНАРЯДЬ ПРАЦІ, ЧАСТИН ТІЛА, МЕТАЛІВ)

ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НАЗВИ ЗНАРЯДЬ ПРАЦІ, ЧАСТИН ТІЛА, МЕТАЛІВ)

Назва:
ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НАЗВИ ЗНАРЯДЬ ПРАЦІ, ЧАСТИН ТІЛА, МЕТАЛІВ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,09 KB
Завантажень:
34
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
БЕРКЕЩУК ІННА СТЕПАНІВНА
УДК 811.161.2’373.611
ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НАЗВИ ЗНАРЯДЬ ПРАЦІ, ЧАСТИН ТІЛА, МЕТАЛІВ)
10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Івано-Франківськ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Ґрещук Василь Васильович,
завідувач кафедри української мови
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, доцент
Валюх Зоя Орестівна,
завідувач кафедри філологічних дисциплін
Полтавського державного педагогічного
університету ім.В.Г.Короленка
кандидат філологічних наук
Кровицька Ольга Василівна,
старший науковий співробітник
Інституту українознавства ім.І.Крип’якевича
НАН України
Провідна установа – Київський національний університет
імені Т.Г.Шевченка,
кафедра сучасної української мови
Захист відбудеться “17” травня 2007 року о 10 год на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20. 051. 02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (76025, м.Івано-Франківськ, вул. Шевченка,79).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м.Івано-Франківськ, вул. Шевченка,79.
Автореферат розісланий “14 ” квітня 2007 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
канд. філол. наук, доцент Н.Я.Тишківська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Тривалий час ключова роль у систематизації та класифікації дериватів, а також у їх структуруванні відводилась словотворчому форманту, який виконує класифікаційну, поняттєву, уточнювальну, семантичну та оцінно-стилістичну функції, а роль твірної основи залишалась поза увагою.
На сучасному етапі розвитку української дериватології актуальності на-бу-ває питання виявлення типології словотвору, в основі якої лежить функці-ональ-не навантаження твірних слів, а розв’язання цього питання можливе тільки в рамках підходу, який сформувався порівняно недавно. У словотворі він названий основоцентричним підходом, бо зорієнтований на твірну основу як типологізувальний чинник. Метою основоцентричного напрямку є опис дери-ва-цій-но-го потенціалу різних класів твірних лексем, з’ясування лінґвальних та екстра-лінґвальних чинників, які детермінують їх словотворчу здатність.
Дослідження словотвору з опертям на твірну основу потребує детального вивчення дериваційної спроможності усіх частин мови, оскільки аналіз спільних та відмін-них особливостей у реалізації дериваційного потенціалу класів твірних рі-з-ної частиномовної належності сприяє створенню загальної типології слово-твору.
Комплексною класифікувальною одиницею основоцентричної дери-ва-то-ло-гії для встановлення словотвірної спроможності різних лексико-граматичних кла-сів твірних є словотвірна парадигма (СП) – набір похідних від однієї твірної осно-ви на одному ступені деривації.
Актуальність дисертаційного дослідження. На сьогодні в українському мо-во-знавстві вже є окремі дослідження, які присвячені опису дериваційного по-тен-ці-алу певних класів твірних лексем. Першою монографічною розвідкою осно-воцентричного спрямування стала праця В.Ґрещука “Український від-прикметниковий словотвір” (Івано-Франківськ, 1995), у якій проаналізовано струк-туру СП прикметників української мови.
Методику щодо систематизації і класифікації фактичного матеріалу, яку вперше запропонував В.Ґрещук, використовують у своїх працях молоді дослід-ники, зокрема для вивчення словотвірної поведінки окремих лексико-се-ман-тичних груп (ЛСГ) іменників – О.Микитин, Р.Бачкур, О.Скварок, де-яких груп дієслів – І.Джочка, Н.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НАЗВИ ЗНАРЯДЬ ПРАЦІ, ЧАСТИН ТІЛА, МЕТАЛІВ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок