Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГІПОКСИЧНИЙ СИНДРОМ ПРИ ЗАЛIЗОДЕФIЦИТНИХ АНЕМIЯХ У ВАГІТНИХ ТА ЙОГО КОРЕКЦIЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОСФАТИДИЛХОЛIНОВИХ ЛIПОСОМ

ГІПОКСИЧНИЙ СИНДРОМ ПРИ ЗАЛIЗОДЕФIЦИТНИХ АНЕМIЯХ У ВАГІТНИХ ТА ЙОГО КОРЕКЦIЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОСФАТИДИЛХОЛIНОВИХ ЛIПОСОМ

Назва:
ГІПОКСИЧНИЙ СИНДРОМ ПРИ ЗАЛIЗОДЕФIЦИТНИХ АНЕМIЯХ У ВАГІТНИХ ТА ЙОГО КОРЕКЦIЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОСФАТИДИЛХОЛIНОВИХ ЛIПОСОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,23 KB
Завантажень:
171
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БЄЛОУС ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
УДК 616.155.194.8-02:618.3-06-08:547.915.5
ГІПОКСИЧНИЙ СИНДРОМ ПРИ ЗАЛIЗОДЕФIЦИТНИХ АНЕМIЯХ У ВАГІТНИХ
ТА ЙОГО КОРЕКЦIЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОСФАТИДИЛХОЛIНОВИХ ЛIПОСОМ
14.01.01 - акушерство та гінекологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Одеса – 2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ України
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор
Нізова Наталія Миколаївна, МОЗ України
Одеський державний медичний університет,
професор кафедри акушерства та гінекології №1, м. Одеса
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Коломійцева Антоніна Георгіївна,
Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, МОЗ України,
завідувач відділення патології вагітності та пологів, м. Київ
доктор медичних наук, професор Андрієвський Олександр Георгійович,
Одеський державний медичний університет, МОЗ України,
професор кафедри акушерства та гінекології №2, завідувач відділу гінекології Українського НДІ морської медицини МОЗ України, м.Одеса
Провідна установа: Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України, кафедра акушерства та гінекології №1, м. Київ.
Захист відбудеться „ 15 ” травня 2003 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.000.01 при Одеському державному медичному університеті МОЗ України (65026, м.Одеса, пров.Валіховський,2).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського державного медичного університету (65026, м.Одеса, пров.Валіховський,2).
Автореферат розісланий „ 10 ” квітня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
к.мед.н., ст.н.сп. Соболєв Р.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Залiзодефiцитнi анемi (ЗДА), рiвень захворюваностi якими становить вiд 10 до 83,1 % в рiзних популяцiйних групах, вiдносяться до найбiльш частих ускладнень вагiтностi [Абі Салех Салім Бріка, Леуш Ст.С, 1997; Архипова С.В., 1997; Тимошенко Л.В. та співавт. 1993; Яремчук Т.П., 1993].
Внаслiдок катастрофiчного погiршення екологiчно ситуацi на Українi, незважаючи на профілактичні заходи, поряд з iншою патологiю суттво зроста число вагiтних з ЗДА. Так, в 2000 роцi в порiвняннi з 1992 роком лише в Одеськiй областi встановлено збiльшення вдвiчi частоти ЗДА серед вагiтних та породiль.
Вагiтнiсть на фонi ЗДА супроводжуться загрозою переривання вагiтностi (36 %), самовiльними викиднями (28 %), раннiми (18 %) та пiзнiми гестозами (10 %). Пологи ускладнюються несвочасним вiдходженням навколоплiдних вод (8-12 %), слабкiстю пологово дiяльностi (10-12 %), кровотечами (10-12 %) [Голота В.Я., 1992; Овчар Т.Т., 1992; Харльонок В.І.,1990; Shool T.O., 1994].
Збiльшення питомо ваги ЗДА в структурi екстрагенiтально патологi вагiтних, частота акушерських та перинатальних ускладнень обумовлюють актуальнiсть вивчення пато-фiзiологiчних особливостей захворювання та методiв його корекцi.
На сучасному етапі у вагітних та породіль використовуються методи корегуючої терапії ЗДА, що грунтуються на ліквідації дефіциту заліза за рахунок призначення залізо-декстранових препаратів, значна увага приділяється дієтичному харчуванню [Гутман Л.Б., Дашкевич В.Є, Мєдвєдь В.І., 1996; Митерев Ю.Г., Воронина Л.Н., 1992]. Дискусійним залишається питання про доцільність профілактичного призначення залізовміщуючих препаратів, використання яких супроводжуться прооксидантним ефектом iонiв залiза i досить часто не призводить до очікуваних результатів [Поспелова Т.И., 1992 ].
ЗДА у вагітних патофiзiологiчно супроводжується синдромом гiпоксi. Оскiльки основною причиною останньої є недостатність киснево-транспортно функцi крові, то гіпоксію розцінюють як гемiчну. Складний патогенез гiпоксичного синдрому на фонi ЗДА, обумовлений на початковому етапi низьким вмiстом сироваткового залiза i, як наслiдок, недостатнiстю генерацi еритроцитiв, обумовлює дефiцит кисневого забезпечення органiзму матерi та плоду. Як вiдомо, гiпоксичнi стани супроводжуються на клiтинному та субклiтинному рiвнi комплексом бiохiмiчних порушень, якi полягають у порушеннi енергетичного обмiну - переходу метаболiзму на бiльш стiйкi глiколiтичнi шляхи [Бабак Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ГІПОКСИЧНИЙ СИНДРОМ ПРИ ЗАЛIЗОДЕФIЦИТНИХ АНЕМIЯХ У ВАГІТНИХ ТА ЙОГО КОРЕКЦIЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОСФАТИДИЛХОЛIНОВИХ ЛIПОСОМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок