Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА УЧАСТЬ У ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА УЧАСТЬ У ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Назва:
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА УЧАСТЬ У ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,81 KB
Завантажень:
378
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УДК 34.001:342.5
СНІГУР ІРИНА ЙОСИПІВНА
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН
НА УЧАСТЬ У ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Інституту політології, соціології, права Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор
АКУЛЕНКО Віктор Іванович,
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, провідний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
КОЗЮБРА Микола Іванович,
Національний університет
„Києво-Могилянська академія”,
завідувач кафедри державно-правових наук;
кандидат юридичних наук
КОВАЛЬ Олексій Анатолійович,
Академія адвокатури України,
доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Провідна установа: Інститут законодавства Верховної Ради України,
м. Київ.
Захист відбудеться „17” травня 2007 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.007.04 в Київському національному університеті внутрішніх справ за адресою: 03680, м. Київ, Солом’янська пл., 1.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету внутрішніх справ за адресою: 03680, м. Київ, Солом’янська пл., 1.
Автореферат розісланий „14” квітня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.Б. Горова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У сучасних умовах розбудови демократичної, соціальної, правової Української держави проблема прав та свобод людини і громадянина має важливе теоретичне і практичне значення. Конституція і законодавство України закріплюють достатньо широкий обсяг прав та свобод, серед яких суттєва роль відводиться політичним правам, зокрема праву громадян на участь у здійсненні державної влади.
Закріплене в національному законодавстві України право громадян на участь у здійсненні державної влади цілком відповідає міжнародним стандартам. Однак проголошене право є декларативним без наявності тих правових засобів, які зможуть його реалізувати, перенести з суто теоретичної площини в саму практику суспільних відносин. Про це переконливо свідчать непоодинокі негативні явища політико-правової дійсності (неприхована конфронтація гілок влади, формальне відношення посадових осіб до забезпечення реалізації прав громадян тощо), які фактично усувають громадян від процесу реалізації влади, зокрема державної, спотворюючи їх дійсне волевиявлення, нівелюючи соціальну цінність ідей народовладдя та демократії.
На сьогодні право громадян на участь у здійсненні державної влади недостатньо досліджене в теорії, а також потребує подальшого вдосконалення та відпрацювання механізм його реалізації, завдяки якому можливо було б вирішити нагальні практичні завдання: сприяти свідомому, активному, вільному вибору громадянами власної політичної позиції, сформувати у них відповідальне ставлення як до власних, так і суспільних та державних інтересів, забезпечити включення у сферу прийняття та реалізації державних рішень.
Актуальність теми дисертації зумовлена тим, що, незважаючи на політико-правове значення, дана проблематика потребує всебічного дослідження, зокрема в теоретико-правовому плані, який дає можливість комплексно з’ясувати найбільш важливі аспекти механізму реалізації права громадян на участь у здійсненні державної влади. На відміну від науки конституційного права, в якій досліджене право громадян на участь в управлінні державними справами, в теорії держави та права на сьогоднішній день не приділено достатньої уваги теоретико-правовому аналізу права громадян на участь у здійсненні державної влади як такого, що має комплексний та узагальнюючий характер, а також бракує наукових досліджень, присвячених механізму його реалізації.
Незважаючи на досить значну кількість наукових праць, присвячених правам та свободам людини і громадянина взагалі й політичним правам зокрема, юридичній відповідальності за їх порушення, гарантіям прав та свобод, правовій культурі, правосвідомості, недостатньо уваги приділено дослідженню цих державно-правових явищ в контексті структури механізму реалізації права громадян на участь у здійсненні державної влади.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА УЧАСТЬ У ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок