Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ЖУРНАЛІСТИЦІ

ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ЖУРНАЛІСТИЦІ

Назва:
ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ЖУРНАЛІСТИЦІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
32,98 KB
Завантажень:
513
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ
ВЛАДИМИРОВ Володимир Михайлович
УДК 070.165.242.2
ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ІНФОРМАЦІЇ
В ЖУРНАЛІСТИЦІ
Спеціальність 10.01.08 журналістика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філологічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі теорії масової комунікації в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий консультант: доктор філологічних наук, професор
Різун Володимир Володимирович, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Іванов Валерій Феліксович, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри організації масовоінформаційної діяльності,
доктор філологічних наук, професор
Потятиник Борис Володимирович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри радіомовлення і телебачення,
доктор філологічних наук, професор
Квіт Сергій Миронович, Національна Українська Києво-Могилянська академія, декан факультету соціальних наук і соціальних технологій
Провідна установа: Дніпропетровський національний університет, Міністерство освіти і науки України.
Захист відбудеться “09” лютого 2004 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.34 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, м. Київ-119, вул. Мельникова, 36/1, Інститут журналістики.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розіслано “30”грудня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор філологічних наук, професор Н.М.Сидоренко.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена вимогами утвердження демократичних відносин між вітчизняною пресою та суспільством у контексті національного відродження України, зростанням ролі преси в умовах демократичного реформування країни, необхідність наукових пошуків нових резервів прискорення цих процесів. За нових умов, повязаних з постійно зростаючою загальною інформатизацією, важливість такого дослідження випливає з потреб власне журналістики і журналістикознавства. Зокрема, назрілою є необхідність фундаментальних досліджень із залученням новітніх напрацювань філософії, загальної філології, соціальної психології тощо. Потрібним є розроблення на такій теоретичній базі методик і моделей забезпечення розуміння інформації журналістом, читачем, масовою аудиторією, а також вимоги підвищення ефективності й дієвості ЗМК, повсякденні завдання української преси. Постановки цієї проблеми вимагає необхідність повсякчасного оновлення наукових ресурсів журналістської діяльності, потреби покращення підготовки висококваліфікованих кадрів для ЗМК країни.
Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації входить до комплексної наукової теми № 01БФ045-01 “Системи масової комунікації та світовий інформаційний простір”. Проблематика дослідження появи та оновлення інформації у журналіста, а згодом у масової аудиторії ЗМК пов’язана з багатьма дисциплінами, які викладаються в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на факультетах та відділеннях журналістики вищих навчальних закладів України, зокрема, „Основи журналістики”, „Теорія і методика журналістської творчості”, „Інформаційні технології”, „теорія масової інформації”, „Теорія масової комунікації” та ін.
Мета дослідження – постановка проблеми розуміння інформації як власне журналістикознавчої і розвязання її через залучення теоретичних і методологічних доробків герменевтики, семіотики та соціальної психології, сучасних поглядів на хаос (невідоме) тощо.
Завдання дослідження:
у галузі теорії журналістики: обґрунтувати тезу про те, що проблема розуміння інформації є однією з актуальних проблем журналістикознавства, яка має власні обєкт, предмет, мету, завдання, методологію, методи вирішення; проаналізувати семіотичні механізми розуміння інформації в журналістиці; довести, що саме інтерсубєктні інформаційні відносини є сферою повного розгортання герменевтичного потенціалу журналістики, дослідити динаміку перебігу ролей субєктів і обєктів розуміння: джерела інформації – журналіста – споживача інформації; з позицій герменевтики розвинути теорію соціальних функцій преси; проаналізувати основні принципи журналістики у світлі теорії розуміння; запропонувати основні моделі розуміння інформації в журналістиці, поставити питання співвідношення (балансу) цих моделей у різних моделях суспільства; на новому теоретико-методологічному матеріалі зясувати, які саме процеси розуміння інформації надають журналістам якісно нові рівні мислення та яким чином це відбувається;
у галузі методології журналістики: розкрити основну структуру розуміння інформації у сфері масової комунікації; виявити, на підставі аналізу пізнавально-перетворювальної діяльності журналістики, її базові пізнавально-перетворювальні функцію і метод; дослідити питання про місію журналістики; розкрити та проаналізувати джерела здійснення розуміння журналістом; дослідити конкретні механізми досягнення розуміння журналістом та його аудиторією через розгортання рівнів розуміння від “Я – Я” до “Всі – Всі” та через механізми розуміння інформації як відчуження змісту події від самої події; розвинути наукові погляди на структуру масової свідомості як сферу масового розуміння; дослідити перешкоди розуміння у сферах індивідуального і масового спілкування; проаналізувати з цих позицій особливості розуміння журналістських текстів масовою аудиторією та механізми верифікації отриманої інформації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Реферат на тему: ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ЖУРНАЛІСТИЦІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок