Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОДНОРІДНО- ТА РІЗНОМЕТАЛЬНІ КОМПЛЕКСОНАТИ ГЕРМАНІЮ(IV)

ОДНОРІДНО- ТА РІЗНОМЕТАЛЬНІ КОМПЛЕКСОНАТИ ГЕРМАНІЮ(IV)

Назва:
ОДНОРІДНО- ТА РІЗНОМЕТАЛЬНІ КОМПЛЕКСОНАТИ ГЕРМАНІЮ(IV)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,74 KB
Завантажень:
259
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. О.В. БОГАТСЬКОГО
НАН УКРАЇНИ
МАРЦИНКО ОЛЕНА ЕДУАРДІВНА
УДК 541.49 + 546.289
ОДНОРІДНО- ТА РІЗНОМЕТАЛЬНІ
КОМПЛЕКСОНАТИ ГЕРМАНІЮ(IV)
02.00.01 неорганічна хімія
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Одеса-2005
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі загальної хімії та полімерів Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Сейфулліна Інна Йосипівна,
ОНУ ім. І.І. Мечникова,
завідувач кафедри загальної хімії та полімерів
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Штеменко Олександр Васильович,
Український державний хіміко-технологічний
університет, м. Дніпропетровськ,
завідувач кафедри неорганічної хімії
доктор хімічних наук
Коровін Юрій Вікторович,
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, м. Одеса,
старший науковий співробітник
Провідна установа: Інститут загальної та неорганічної хімії
ім. В.І. Вернадського НАН України, м. Київ
Захист відбудеться 27.01.2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.219.01 в Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського НАН України за адресою: 65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України (65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86)
Автореферат розіслано 24.12.2004 р
Вчений секретар
спеціалізованої вченої
ради, к.х.н Безлуцька І.В
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Германій – унікальний за своїми фізичними і хімічними властивостями елемент: відразу після відкриття напівпровідних властивостей, він звернув на себе увагу біохіміків та був віднесений до необхідних біомікроелементів.
Індивідуальність елементу найбільш яскраво виявляється при комплексоутворенні. Тому не дивно, що особливий інтерес як в прикладному, так і в теоретичному аспектах викликають координаційні сполуки германію (IV). Вони, як і сам германій, знайшли широке застосування при створенні речовин, препаратів та матеріалів для різних галузей науки та виробництва, від електроніки до медицини. Відомо, що властивості комплексів залежать не тільки від природи центрального атому, а і в значній мірі від будови, наявності відповідних донорних центрів, здатності до хелатоутворення лігандів. З цієї точки зору найбільш перспективними є карбоксил- та фосфоровмісні комплексони – багатоосновні органічні кислоти, що мають численні цінні функціональні властивості, в тому числі біологічні.
Дослідженнями, які були проведені в 90-х роках ХХ століття встановлено, що в системах GeO2 – комплексон – вода в широкому діапазоні рН існують стійкі комплекси, виділення яких з розчину становить чималі труднощі. Саме це зумовило на той період обмеженість інформації щодо структури комплексонатів германію (IV). Разом з цим, знання її є дуже важливим, якщо враховувати, що амполідентатний характер лігандів – комплексонів, особливо таких добре вивчених представників поліамінокарбонового та поліфосфонового рядів, як етилендіамінтетраоцтова, діетилентриамінпентаоцтова та оксіетилідендифосфонова кислоти, відкривають перспективи для одержання однорідно- та гетерометалічних комплексонатів германію (IV). Сфери їх потенційного застосування дуже різноманітні. Дослідження таких комплексів, встановлення зв,язку між їх будовою та фізико-хімічними характеристиками відкриває шляхи для отримання нових сполук з цінними функціональними властивостями, що на сьогоднішній день є досить актуальним.
Зв,язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі загальної хімії та полімерів хімічного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова та пов,язана з тематичними планами науково-дослідних робіт держбюджетних тем: №155 “Розробка наукових основ хімічного матеріалознавства в галузі координаційних та високомолекулярних сполук” (№ держреєстрації 0100U002896); №353 ”Вивчення молекулярної та супрамолекулярної структури функціональних продуктів взаємодії полідентатних лігандів з іонами р- та d-металів” (№ держреєстрації 0103U003797); №321 “Дослідження електрофізичних і адсорбційних явищ в структурах п,єзоелектрик – плівка Ленгмюра-Блоджетт при поширенні поверхневих акустичних хвиль” (№ держреєстрації 0103U003778) та науково-дослідної теми №01.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ОДНОРІДНО- ТА РІЗНОМЕТАЛЬНІ КОМПЛЕКСОНАТИ ГЕРМАНІЮ(IV)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок