Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України

Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України

Назва:
Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,32 KB
Завантажень:
512
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Ходикіна Інна Юріївна
УДК 378.4:001.895(477)
Університетська освіта в контексті
інноваційного розвитку України
Спеціальність: 08.09.01 – Демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті регіональних досліджень НАН України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Семів Любов Казимирівна,
Інститут регіональних досліджень НАН України, провідний науковий співробітник
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Куценко Віра Іванівна
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, завідувач відділу
кандидат економічних наук, доцент
Загородній Анатолій Григорович,
Національний університет “Львівська політехніка”,
проректор, завідувач кафедри
Провідна установа: Одеський державний економічний університет, кафедра управління персоналом та економікою праці, м. Одеса
Захист відбудеться "4" липня 2006 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька , 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України, м. Львів, вул. Козельницька , 4.
Автореферат розісланий "2" червня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук В.І. Жовтанецький
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В ХХІ с. найпотужнішою рушійною силою економічного розвитку і нарощування конкурентоспроможності країн на міжнародних ринках стає виробництво знань, нагромадження та їх практичне використання. Успішність вибору та реалізації інноваційної стратегії держав у значній мірі визначається значною роллю вищої освіти в побудові наукоємних економічних систем, суспільним визнанням ідеї університету, його зв’язком з оновленням технологій здобуття знань.
На межі ХХ-ХХІ ст. в багатьох зарубіжних країнах посилюється інтерес до дослідження університетської освіти, яка послідовно трансформується під впливом процесів глобалізації, економіки знань, європейської інтеграції, входження в Болонський процес. На оновленій ролі сучасного університету наголошують документи міжнародного, європейського та національного рівнів, яка стосується, зокрема, особливостей його функціонування в умовах економіки знань та створення європейських просторів освіти й наукових досліджень.
Перші підсумки трансформаційних процесів в Україні засвідчують, що наша держава зберегла достатньо високий науково-технічний, загальноосвітній, професійний та інтелектуальний потенціали. Їх формування та розвиток забезпечують вищі навчальні заклади і, в першу чергу, університетська освіта, в якій органічно поєднуються освітня та науково-дослідна діяльність. Національна інноваційна система може формуватися і розвиватися лише спеціалістами, які мають здатність до постійного оновлення і нагромадження знань. Формування такої якості в майбутніх спеціалістів можливе лише за умови, коли студенти під керівництвом викладача – дослідника співпрацюють над певною науковою проблемою. Напрацювання студентом власних прийомів здобуття нових знань, певних наукових вмінь, оволодіння технологіями пошуку нової інформації тощо є основою його відповідності як спеціаліста тим вимогам, що випливають з концепції економіки знань. Скорочення у 90-х роках ХХ ст. бюджетного фінансування вищої освіти, втрата державою провідних позицій у фінансуванні фундаментальних і прикладних наукових досліджень суттєво знизили роль наукової складової університетської освіти. Відтак орієнтація на інноваційну модель розвитку економіки України вимагають вдосконалення фінансових та мотиваційних механізмів функціонування освітньо-наукової діяльності в університетах.
Висвітлення ролі та значення вищої освіти у ХХІ ст., місії сучасної університетської осві-ти містяться в працях теоретиків постіндустріального суспільства Белла Д.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок