Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Розвиток міжбюджетних відносин в Україні

Розвиток міжбюджетних відносин в Україні

Назва:
Розвиток міжбюджетних відносин в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,41 KB
Завантажень:
108
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. В. Н. Каразіна
Баранова Валерія Вадимівна
УДК 336.14 (477)
Розвиток міжбюджетних відносин в Україні
Спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України.
 
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Глущенко Віктор Володимирович,
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
завідувач кафедри фінансів і кредиту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Чугунов Ігор Якович,
директор Науково–дослідного фінансового інституту
Міністерства фінансів України, м. Київ
кандидат економічних наук
Таукешева Тетяна Дауледкіріївна,
начальник головного управління бюджету і фінансів Харківської міської ради, м. Харків
Провідна установа – Одеський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра фінансів,
м. Одеса
Захист відбудеться “03” червня 2005 р. о 14–00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.01 Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна за адресою: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, ауд. 4-11.
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна за адресою: 61077,
м. Харків, пл. Свободи, 4.
Автореферат розісланий “29” квітня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Соболєв В. М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Реформа бюджетної системи взагалі та зокрема системи міжбюджетних відносин є складовою частиною глибоких соці-ально-економічних перетворень в Україні. Це пов’язано з тим, що загалом бю-джет є провідною ланкою фінансової системи країни. До того ж, успіх економіч-ної стабілізації багато в чому залежить від створення оптимальних форм бюджет-них взаємовідносин, чіткого механізму вирівнювання горизонтальних і вертикальних дисбалансів у бюджетах усіх рівнів. При цьому слід відзначити, що наразі економічні перетворення в Україні характеризуються вдосконаленням бюджетної системи, формуванням нової законодавчої бази у цій сфері, закла-данням нових механізмів впровадження та здійснення бюджетного процесу.
Проте реформування бюджетної системи, на відміну від фінансів підпри-ємств, які загалом уже функціонують на ринкових засадах, по суті знаходиться на початкових етапах розвитку і має характер дуже повільних перетворень. Під-твердженням цього є постійне уточнення бюджету та відповідне його корегу-вання. Поряд із цим в Україні й досі не вдалося у повній мірі розв’язати зав-дання використання бюджету як знаряддя активного впливу на економічні про-цеси, стимулювання підприємництва й т. ін. Отже, слід підкреслити, що й досі бюджетні реформи відстають від вимог часу.
Передусім це стосується вдосконалення міжбюджетних відносин, бо перш за все необхідно пам’ятати, що на етапі перетворення економічних відносин ви-никає потреба в розробці нових підходів до вирішення низки питань щодо взає-модії бюджетів різних рівнів, адекватного розвитку регіонів з урахуванням їх можливостей та відмінностей. Тобто сьогоденні реалії міжбюджетних відносин повинні охоплювати сукупність як фінансово сильних, так і слабких, але ж все ж таки незалежних бюджетів на всіх рівнях адміністративно-територіального по-ділу з метою забезпечення проведення єдиної бюджетної політики в країні. Тому вдосконалення розвитку міжбюджетних відносин в період трансформації еконо-міки набуває особливого значення.
Питанням дослідження міжбюджетних відносин у різних економіках при-свячено ряд робіт зарубіжних і вітчизняних учених-економістів: Базилевича В. Д., Баластрика Л. О., Василика О. Д., Верхарна Ч. Л., Глущенка В. В., Кравченка В. І., Крелова Р., Кириленка О. П., Леслі П. М., Льовочкіна С., Луніної І. О., Опаріна В., Павлюка К. В., Рогожина А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Розвиток міжбюджетних відносин в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок