Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНА МЕТОДИКА УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ГЕОМЕТРІЇ

КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНА МЕТОДИКА УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ГЕОМЕТРІЇ

Назва:
КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНА МЕТОДИКА УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ГЕОМЕТРІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,41 KB
Завантажень:
504
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М. П. ДРАГОМАНОВА
КОВАЛЬЧУК Майя Борисівна
УДК 372.681.13
КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНА МЕТОДИКА УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ГЕОМЕТРІЇ
13.00.02 – теорія і методика навчання інформатики
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ - 2005


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Вінницькому національному технічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
КЛОЧКО Віталій Іванович,
Вінницький національний технічний
університет, завідувач кафедри вищої математики.
Офіційні опоненти: - доктор педагогічних наук, професор
Морзе Наталія Вікторівна,
Академія праці і соціальних відносин
Федерації профспілок України,
проректор з наукової роботи;
-
кандидат педагогічних наук, доцент,
Чепрасова Тетяна Іванівна,
Волинський державний університет
Імені Лесі Українки, доцент кафедри
прикладної математики.
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка,
кафедра інформатики, Міністерство освіти
і науки України, м. Кіровоград.
Захист відбудеться “29” червня 2005 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ,
вул. Пирогова, 9.
Автореферат розіслано “ 17 ” травня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.О Швець
Загальна характеристика роботи
Актуальність дослідження визначається особливостями розвитку загальноосвітньої школи на даному етапі і її швидким і адекватним реагуванням на високий динамізм суспільно-політичних і виробничо-економічних процесів, соціально-економічних відносин, потреби у постійній відповідності рівня культури та освіченості молоді, швидкому розвитку науки та техніки; необхідністю реалізації дидактичних умов, що закладено в змісті шкільної геометричної освіти і спрямовані на формування у школярів системних знань; недостатньою забезпеченістю учителів-практиків ефективним методичним інструментарем для розв’язання даної проблеми. Отже, методика формування системних знань з геометрії, яка базується на використанні нових інформаційних технологій потребує спеціального дослідження в дидактичному і методичному аспектах, що й визначило актуальність дисертаційної роботи.
Таким чином, протиріччя між об’єктивною необхідністю реалізації дидактичних умов, що закладені в змісті шкільної геометричної освіти і спрямовано на формування у школярів системних знань з одного боку, і відсутністю комп’ютерно-орієнтованих методик навчання геометрії, з іншого, складають актуальну педагогічну проблему, дослідження і розв’язання якої сьогодні є незавершеним.
Розв’язання поставлених завдань спиралось на досягнення психолого-педагогічної науки і шкільної практики.
Це перш за все, на теоретичні дослідження психологів М.З. Богозова, Д.М.Богоявленського, Дж. Брунера, Л.С. Виготського, П.Я. Гальперіна, В.В.Давидова, Г.С. Костюка, З.І. Калмикової, Є.М. Кабанової-Меллер, В.А. Крутецького, Н.О. Менчинської, С.Л. Рубінштейна, Л.М.Фрідмана і інш.; дидактів А.М. Алексюка, Ю.К. Бабанського, М.О.Данилова, Л.В.Занкова, Л.Я. Зоріної, І.Я. Лернера, М.М.Скаткіна і інш.; методистів М.І. Жалдака, М.В. Бурди, Н.В. Морзе, В.І. Клочка, О.С. Дубинчук, З.І.Слєпкань, І.Ф. Тесленка, М.І. Шкіля, Л.Я.Федченко, А.О. Розуменко,О.В. Вітюка, Т.Л. Архіпової, Н.В. Кульчицької, Л.В.Виноградової і інш.
Виходячи з теоретичної і практичної актуальності і значущості проблеми було обрано тему дослідження: ”Комп’ютерно-орієнтована методика узагальнення і систематизації знань та вмінь у процесі навчання учнів геометрії”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язане з реалізацією основних положень закону України “Про освіту”, напрямками державної програми “Освіта” (Україна ХХІ століття), Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепцією шкільної математичної освіти в Україні, “Концепцією програми інформатизації освіти, комп’ютеризації сільської школи”, положеннями і принципами формування основ інформаційної культури та виконане відповідно до тематичного плану науково-дослідницької роботи кафедри вищої математики Вінницького національного технічного університету: “Розробка комп’ютерно-орієнтованої методичної системи формування професійно значущих результатів навчання студентів технічних університетів” (тема №53 – Д – 252) номер держреєстрації 0102U002260.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНА МЕТОДИКА УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ГЕОМЕТРІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок