Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Назва:
ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,14 KB
Завантажень:
346
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. В.В. ДОКУЧАЄВА
Лютик Тетяна Василівна
УДК 338.436.631
ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків - 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Полтавській державній аграрній академії
Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент
Писаренко Володимир Вікторович
Полтавська державна аграрна академія,
завідувач кафедри маркетингу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Анічин Леонід Михайлович,
Харківський національний аграрний університет
ім. В.В. Докучаєва Міністерства аграрної політики
України, професор кафедри економіки підприємства
кандидат економічних наук, доцент
Яворська Тетяна Іванівна,
Таврійська державна агротехнічна академія,
декан економічного факультету
Провідна установа – Національний науковий центр „Інститут аграрної
економіки” УААН, відділ підприємництва, м. Київ
Захист відбудеться „18” жовтня” 2006 р. о „1100” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.803.01 у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва за адресою: 62483, м. Харків,
п/в „Комуніст – 1”, навчальне містечко ХДАУ, корп. 1, к. 213.
З дисертацією можна ознайомитися у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва за адресою: 62483, м. Харків, п/в „Комуніст – 1”, навчальне містечко ХДАУ, корп. 1, к. 213.
Автореферат розісланий 15.09.2006 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А.В. Македонський


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Реформування майнових та земельних відносин власності сприяло становленню і розвитку різних за організаційно-правовим статусом господарств, серед яких важливе місце займають особисті селянські господарства. В економіці України, що розвивається, спостерігаються не тільки значні зрушення в обсягах виробництва особистих селянських господарств, але й зростання їх значення у відтворенні життєвих благ селян. З урахуванням кількісного та якісного значення особистих селянських господарств особливої актуальності набувають питання перспективи їх розвитку та місця в економічному укладі на селі.
Вагомий внесок у розробку методологічних і практичних засад трансформації сільського господарства і переходу до ринкових відносин зробили вчені О.М. Шпичак П.І. Гайдуцький, О.М. Онищенко, П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин та ін. Формуванню структури аграрного сектора, особливостям створення і функціонування аграрних підприємств із різними формами власності та господарювання приділяли увагу класики Арістотель, А. Сміт, Д. Рікардо. Проблеми формування і розвитку багатоукладної економіки знайшли своє відображення у наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених: М.Й. Маліка, В.Я. Месель-Веселяка, О.М. Онищенка, В.А. Чаянова, В.В. Юрчишина та інших. У працях вітчизняних авторів Л.І. Михайлової, В.Й. Шияна та зарубіжного Г.С. Беккера розкриті зміст і характер зайнятості сільського населення в особистих селянських господарствах, а публікації О.Д. Гудзинського та С.Ф. Свиноуса широко висвітлюють їх соціально-економічні проблеми.
Незважаючи на значні напрацювання, недостатньо уваги приділено проблемам товарності особистих селянських господарств, їх зв’язків з іншими суб’єктами ринкової економіки. У сформованій ситуації необхідні нові підходи до збереження виробничого потенціалу на селі, самозабезпечення сельського населення продуктами харчування та підвищення рівня якості їх життя.
Актуальність проблеми, недостатність її дослідження і висвітлення в економічній літературі, важливість та необхідність розробки методологічних і практичних засад діяльності особистих селянських господарств в умовах ринкової економіки зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими, програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок