Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Динаміка соціальної структури і зайнятості польського населення Західної України у міжвоєнний період (20-ті – 30-ті рр. XX ст.)

Динаміка соціальної структури і зайнятості польського населення Західної України у міжвоєнний період (20-ті – 30-ті рр. XX ст.)

Назва:
Динаміка соціальної структури і зайнятості польського населення Західної України у міжвоєнний період (20-ті – 30-ті рр. XX ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,51 KB
Завантажень:
266
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ДУДЯК Олег Анатолійович
УДК 94: 316.4(=162.1)(477,8) “1921/1939”
Динаміка соціальної структури і зайнятості польського населення Західної України у міжвоєнний період
(20-ті – 30-ті рр. XX ст.)
Спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів - 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії слов’янських країн Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Зашкільняк Леонід Опанасович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
завідувач кафедри історії слов’янських країн
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Сливка Юрій Юрійович,
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича
НАН України, завідувач відділу новітньої історії
кандидат історичних наук, доцент
Комар Володимир Леонович,
Прикарпатський університет
імені Василя Стефаника, кафедра історії слов’ян
Провідна установа: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
кафедра міжнародних відносин
Захист відбудеться “16” грудня 2003 р. о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1 тел. 96-47-71).
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівсь-кого національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5)
Автореферат розісланий “15” листопада 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, Сухий О. М.
доцент
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертаційного дослідження. Cоціальна струк-тура населення є важливим показником соціально-економічного розвитку суспільства, а її аналіз сприяє глибшому розумінню соціальних, полі-тичних та культурних процесів. Українські та польські дослідники, реконструюючи історичні події 1920-х – 1930-х рр. в Західній Україні, здебільшого акцентують увагу на політичних і соціально-економічних процесах, не при-діляючи належної уваги проблемам розміщення, соці-альної, політичної і культурної характеристик населення краю, особливо польського. У той час поляки були одним із найчисельніших етносів Західної України, представники якого посідали ключові позиції в її економічному, політичному і культурному житті. Тому для докладнішого розуміння подій, що мали місце в реґіоні, необхідно польське населення розглянути як цілісний історико-соціальний організм, що дозволить проаналізувати його демографічну, професійну, галузеву, територіальну структури та їх еволюцію у міжвоєнному двадцятилітті, з’ясувати фактори, які впливали на ці зміни.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася в рамках наукової теми: “Історичні зв’язки України із зарубіжними слов’янськими народами”, яка розробляється на кафедрі історії слов’янських країн Львівського національного університету імені Івана Франка.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є комплексний аналіз стану і змін демографічних, соціальних, політичних характеристик польської спільноти у Галичині та Західній Волині у 1920-х – 1930-х рр. та виявлення політичних симпатій окремих її соціальних груп з одно-часним розв’язанням таких завдань:
·
визначити характер змін чисельності й розселення поляків на землях Західної України у міжвоєнний період та виявити чинники, що впливали на ці зміни;
·
розкрити соціальну структуру польського населення досліджу-ваної території на тлі суспільно-політичних процесів у Польській державі;
·
простежити еволюцію структури зайнятості поляків реґіону;
·
охарактеризувати особливості політичних орієнтацій основних соціальних груп польської спільноти Західної України у міжвоєнному двадцятилітті та їх вплив на загальну політичну обстановку в країні.
Об’єкт дослідження – польське етнічне населення Західної України у міжвоєнний період.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Динаміка соціальної структури і зайнятості польського населення Західної України у міжвоєнний період (20-ті – 30-ті рр. XX ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок