Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Дослідження церковної історії в Київському Церковно-історичному та археологічному товаристві 1872-1920 рр.

Дослідження церковної історії в Київському Церковно-історичному та археологічному товаристві 1872-1920 рр.

Назва:
Дослідження церковної історії в Київському Церковно-історичному та археологічному товаристві 1872-1920 рр.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,10 KB
Завантажень:
9
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
На правах рукопису
Крайній Костянтин Костянтинович
УДК 930.1:281.93
Дослідження церковної історії в Київському
Церковно-історичному та археологічному товаристві
1872-1920 рр.
Спеціальність 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ-2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор
Казьмирчук Григорій Дмитрович, завідувач кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: – доктор історичних наук, старший науковий співробітник
Матяш Ірина Борисівна, директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Державного комітету архівів України
– кандидат історичних наук, доцент
Пивовар Сергій Федорович, завідувач кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України.
Захист відбудеться “14” червня 2004 р. о 10-тій годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “12” травня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент Божко О.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації підпорядкована вирішенню основних завдань та меті роботи. Дослідження складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (202 позиції) і 3-х додатків. Загальний обсяг роботи – 265 сторінок тексту.
Вступ. Актуальність дослідження. Висвітлення діяльності Київського Церковно-історичного та археологічного товариства в справі розробки церковної історії є важливим чинником в дослідженні витоків вітчизняної історичної науки. На рубежі ХІХ-ХХ ст. Товариство являло собою одну з найбільших наукових установ, що займалася вивченням та збереженням історико-культурної спадщини України. Завдяки активній науково-дослідній роботі, яку проводили його члени, був покладений початок вітчизняному музеєзнавству та пам’яткоохоронній справі, зібраний значний масив джерел з історії української Церкви, створений ряд фундаментальних праць, які і до сьогодні не втратили своєї наукової актуальності. Виходячи з цього, вже давно об’єктивно назріла потреба включення набутого членами Товариства наукового досвіду в орбіту сучасної історіографічної науки – як через необхідність заповнення певної прогалини, так і для визначення закономірностей розвитку київської історико-церковної школи. Наукова актуальність теми посилюється недостатнім її вивченням в сучасній історичній науці: діяльність членів Товариства на ниві вивчення церковної історії досі не була предметом спеціального дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема розроблялася згідно з напрямом наукових досліджень Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, пов’язана з науково-дослідницькою, експозиційною та лекційно-екскурсійною діяльністю відділу історії Києво-Печерської лаври.
Об’єктом дослідження є Київське Церковно-історичне та археологічне товариство і Церковно-археологічний музей, що існував при ньому.
Предмет дослідження складає діяльність членів означеного Товариства по вивченню та збереженню культурної спадщини України, в першу чергу – пам'яток церковної давнини, їхня музеєзнавча та науково-літературна діяльність спрямована на популяризацію історичних та археологічних знань, участь у науковому житті країни.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Дослідження церковної історії в Київському Церковно-історичному та археологічному товаристві 1872-1920 рр.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок