Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАДАЧІ СТАТИЧНОЇ МАГНІТОПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТІЛ ІЗ МАГНІТО-М'ЯКОГО ФЕРОМАГНЕТИКА З ЕЛІПТИЧНИМ ТА СФЕРИЧНИМ ВКЛЮЧЕННЯМИ І ПОРОЖНИНАМИ

ЗАДАЧІ СТАТИЧНОЇ МАГНІТОПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТІЛ ІЗ МАГНІТО-М'ЯКОГО ФЕРОМАГНЕТИКА З ЕЛІПТИЧНИМ ТА СФЕРИЧНИМ ВКЛЮЧЕННЯМИ І ПОРОЖНИНАМИ

Назва:
ЗАДАЧІ СТАТИЧНОЇ МАГНІТОПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТІЛ ІЗ МАГНІТО-М'ЯКОГО ФЕРОМАГНЕТИКА З ЕЛІПТИЧНИМ ТА СФЕРИЧНИМ ВКЛЮЧЕННЯМИ І ПОРОЖНИНАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,68 KB
Завантажень:
170
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ІМЕНІ С.П.ТИМОШЕНКА
Терещенко Лідія Миколаївна
УДК 539.3
ЗАДАЧІ СТАТИЧНОЇ МАГНІТОПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТІЛ ІЗ МАГНІТО-М'ЯКОГО ФЕРОМАГНЕТИКА З ЕЛІПТИЧНИМ ТА СФЕРИЧНИМ ВКЛЮЧЕННЯМИ І ПОРОЖНИНАМИ
01.02.04- механіка деформівного твердого тіла
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико - математичних наук
Київ-2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України.
Науковий керівник - доктор фізико-математичних наук, професор
Подільчук Юрій Миколайович,
Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, завідувач відділу реології.
Офіційні опоненти - член - кор. НАН України, доктор фізико-математичних
наук, професор Шульга Микола Олександрович,
Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України,
завідувач відділу електропружності;
- кандидат фізико-математичних наук, Вовкодав Наталія
Іванівна, доцент кафедри інформатики Національного
університету харчових технологій.
Провідна установа - Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
кафедра механіки суцільних середовищ.
Захист відбудеться “ 27 ” вересня 2005 року о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.166.01 Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Нестерова, 3.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, 03057, м. Київ-57, вул. Нестерова, 3.
Автореферат розіслано “ 13 ” серпня 2005 року.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 26.166.01
доктор фізико-математичних наук О.П.Жук
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Для розвитку сучасної науки та техніки характерною ознакою є широке використання матеріалів з різними фізико-механічними властивостями, які знаходяться під дією фізичних полів різної природи. Однією з таких властивостей є намагніченість. Розробка нових конструкцій із магніто- м’яких феромагнетиків, а також підвищення вимог до надійності та стабільності роботи при експлуатації потребують удосконалення та створення нових методів розрахунку напруженого стану тіл (в тому числі і магніто-м’яких феромагнетиків), що мають інородні включення та порожнини. Проведений аналіз публікацій з цих питань свідчить, що в літературі не розглядалися аналітичні розв’язки задач магнітопружності для тіл із магніто-м'яких феромагнетиків з круговими, еліптичними та сферичними порожнинами та включеннями. Тому побудова аналітичних розв’язків становить інтерес як з теоретичної, так і з практичної точки зору. Дослідження по даній темі відповідають сучасному стану механіки деформівного твердого тіла.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проведені в дисертаційній роботі дослідження виконані у відповідності з науковою тематикою відділу реології Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України по темам НДР "Розвиток підходів до побудови аналітичних розв’язків деяких нелінійних задач магнітопружності" (№ ДР 0101U002863); “Тривимірні лінеаризовані задачі механіки суцільних середовищ” (№ ДР 0102U007023).
Мета і задачі дослідження. Метою цієї дисертаційної роботи є побудова аналітичних розв’язків задач статичної магнітопружності для тіл із магніто-м’якого феромагнітного матеріалу з еліптичним та сферичним включеннями і порожнинами. Для досягнення поставленої мети необхідно:
1. Отримати аналітичні розв’язки відповідних задач магнітопружності.
2. Дослідити отримані аналітичні розв’язки та розробити алгоритми їх числової реалізації на ПК.
3. Провести аналіз залежності напружено-деформованого стану тіл від геометричних характеристик та фізико-механічних властивостей матеріалу.
4. На основі порівняльного аналізу виявити характерні механічні ефекти, властиві класам задач та матеріалам, що розглядаються.
Об'єкт дослідження – ізотропний магніто-м'який нескінченний феромагнетик, що містить кругову, еліптичну, сферичну порожнини і включення та знаходиться під дією однорідного магнітного поля.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: ЗАДАЧІ СТАТИЧНОЇ МАГНІТОПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТІЛ ІЗ МАГНІТО-М'ЯКОГО ФЕРОМАГНЕТИКА З ЕЛІПТИЧНИМ ТА СФЕРИЧНИМ ВКЛЮЧЕННЯМИ І ПОРОЖНИНАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок