Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ, ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ПЕРЕВАЖНИХ КОНФОРМАЦІЙ ПОХІДНИХ п-ТРЕТ-БУТИЛКАЛІКС[4]АРЕНУ

СИНТЕЗ, ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ПЕРЕВАЖНИХ КОНФОРМАЦІЙ ПОХІДНИХ п-ТРЕТ-БУТИЛКАЛІКС[4]АРЕНУ

Назва:
СИНТЕЗ, ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ПЕРЕВАЖНИХ КОНФОРМАЦІЙ ПОХІДНИХ п-ТРЕТ-БУТИЛКАЛІКС[4]АРЕНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,06 KB
Завантажень:
392
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського
АЛЄКСЄЄВА Олена Олександрівна
УДК 547.298.11/.16:547.635:542.91:547.64.'22:547.621
СИНТЕЗ, ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ПЕРЕВАЖНИХ КОНФОРМАЦІЙ
ПОХІДНИХ п-ТРЕТ-БУТИЛКАЛІКС[4]АРЕНУ
02.00.03 - органічна хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Одеса-2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського НАН України
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
ГРЕНЬ Андрій Іванович,
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН
України, завідувач відділу молекулярної структури та
спектроскопії
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, старший науковий співробітник
ГАНІН Едуард Вікторович,
Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього
середовища і людини МОіН та НАН України,
провідний науковий співробітник
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник
ПАСТУШОК Віктор Миколайович,
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН
України, старший науковий співробітник
Провідна установа: Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ
Захист відбудеться " 19 " січня 2001 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 41.219.02 при Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського НАН України за адресою 65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України за адресою 65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86.
Автореферат розісланий " 13 " _грудня_ 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат хімічних наук, с.н.с. ___________ Литвинова Л.О.


ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Дослідження в галузі хімії макрогетероциклічних сполук, здатних утворювати комплекси за типом "гість-хазяїн", призвели до виникнення нового напрямку в хімії - супрамолекулярної хімії, основним завданням якої є створення впорядкованих надмолекулярних систем за рахунок нековалентних взаємодій, здатних розпізнавати і селективно зв'язувати іони і нейтральні молекули "гостей", виконувати функції ферментів чи інших біохімічних структур. Для створення таких систем використовуються органічні сполуки, що мають внутрішньомолекулярні порожнини і містять набір донорно-акцепторних центрів. Останнім часом здійснюються інтенсивні дослідження, спрямовані на створення здатних до самоорганізації молекулярних структур на основі калікс[n]аренів. Розмір внутрішньомолекулярної порожнини цих сполук залежить від числа (n) фенольних фрагментів у макроциклі, а набір донорно-акцепторних центрів - від природи замісників, що порівняно легко вводяться в молекули каліксаренів заміщенням атомів гідрогену гідроксильних груп фенолів, або електрофільним заміщенням атомів гідрогену в ароматичних фрагментах макроциклу. Однак реакції функціоналізації розглянутих сполук проходять не завжди однозначно і можуть призводити до утворення суміші в різному ступені заміщених похідних.
У зв'язку з цим дана робота присвячена вивченню можливостей удосконалення методів селективного синтезу О-похідних п-трет-бутилкалікс[4]арену - найпростішого представника цього класу сполук і зручного об'єкта для рішення подібних задач. Одночасно з цим представлялося доцільним вивчити трансформацію вже наявних функціональних груп в отриманих О-похідних каліксарену в інші зі збереженням переважної конформації. Це дозволить істотно спростити одержання цільових сполук із заданою просторовою структурою.
Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт ФХІ НАН України за темою "Синтез, функціоналізація і вивчення будови й властивостей калікс[n]аренів" (1995-1998 р., № 0195V015691 держреєстрації) і проектом Державного фонду фундаментальних досліджень за темою "Закономірності конформаційної адаптації кавітандів при формуванні супрамолекулярних сполук типу "гість - хазяїн" (1997-1998 р., № 3.4/121).
Мета й завдання дослідження. Робота присвячена вивченню можливостей удосконалення методів селективної функціоналізації п-трет-бутилкалікс[4]арену і його похідних, трансформації наявних у молекулі каліксарена функціональних груп в інші і вивченню структури і деяких властивостей отриманих сполук.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: СИНТЕЗ, ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ПЕРЕВАЖНИХ КОНФОРМАЦІЙ ПОХІДНИХ п-ТРЕТ-БУТИЛКАЛІКС[4]АРЕНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок