Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИМВОЛІЧНИХ ВЛАСНИХ ІМЕН В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИМВОЛІЧНИХ ВЛАСНИХ ІМЕН В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Назва:
СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИМВОЛІЧНИХ ВЛАСНИХ ІМЕН В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,06 KB
Завантажень:
372
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ОЛІЙНИК Тетяна Сергіївна
УДК 413.13(43)
СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИМВОЛІЧНИХ ВЛАСНИХ ІМЕН
В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Спеціальність 10.02.04 - германські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
КИЇВ – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі англійської філології Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Карабан В'ячеслав Іванович,
Національний університет імені Тараса
Шевченка, кафедра теорії та практики перекладу
германських мов, завідувач кафедри
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Омельченко Лариса Федорівна,
Київський державний лінгвістичний університет,
кафедра практики англійської мови
кандидат філологічних наук, доцент
Малиновська Ірина Віталіївна,
Київський інститут перекладачів,
кафедра поствузівської підготовки перекладачів,
завідувач кафедри, проректор
Провідна установа: Запорізький державний університет, кафедра теорії англійської мови, Міністерство освіти і науки України, м.Запоріжжя
Захист відбудеться " 28 " лютого 2001 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, бульвар Шевченка, 14).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 10).
Автореферат розісланий " 25 " січня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради І. В. Смущинська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У сучасній лінгвістиці спостерігається значний інтерес до проблем ономастики, тобто до вивчення власних імен (ВІ), що зумовлено, зокрема, розвитком антропоцентричної парадигми мовознавчої науки. Хоча специфіка ВІ вже значною мірою усвідомлена, однак ще залишаються не зовсім дослідженими їхні окремі групи, зокрема, символічні ВІ та аспекти, пов’язані з особливостями їх значення та комунікативно-функціональних характеристик. Тому наша робота присвячена вивченню семантики символічних власних імен (СВІ) та їх функціонування в англійській мові (розглядаються СВІ, характерні в основному для британського та американського варіантів англійської мови). У центрі дослідження стоїть проблема визначення статусу, семантичних та функціональних властивостей СВІ.
Актуальність теми визначається необхідністю подальшої розробки теоретичних положень ономастики з одного боку, та семантики – з іншого. Оскільки СВІ через особливості їхньої семантики не виділялися як окрема група ВІ, це не могло не вплинути на рівень їх дослідженості. Праць, присвячених конкретному вивченню семантики та функціонування символічних онімів немає, як немає і відповідних лексикографічних праць. Хоча дисертація в основному будувалася з урахуванням загальних тенденцій дослідження семантики і функціонування мовних елементів, вона виконана в руслі лінгвокраїнознавчих досліджень, актуальність яких є беззаперечною.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри англійської філології Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за темою “Лексичні засоби мовної експресивності” (затверджена на засіданні кафедри, протокол №8 від 5 лютого 1998 року).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є опис і пояснення особливостей семантики СВІ та визначення їх комунікативно-стилістичних функцій у текстах різних стилів.
Огляд стану проблеми, виконаний у межах проведеного дослі-дження, показав, що для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання:
1. Встановити мовні та позамовні чинники, що зумовлюють перехід антропонімів, топонімів та інших ВІ у СВІ.
2. Розкрити роль і значення СВІ для лінгвокраїнознавчих та семантичних досліджень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИМВОЛІЧНИХ ВЛАСНИХ ІМЕН В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок