Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОЗ І СТРОКІВ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ПІД СОРГО ЗЕРНОВЕ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОЗ І СТРОКІВ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ПІД СОРГО ЗЕРНОВЕ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОЗ І СТРОКІВ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ПІД СОРГО ЗЕРНОВЕ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,90 KB
Завантажень:
237
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Національний науковий центр
„Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського“
КЛИМОВИЧ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 631.8:633.174(477.4)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОЗ І СТРОКІВ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ
ПІД СОРГО ЗЕРНОВЕ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
06.01.04 – агрохімія
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Харків ? 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Уманському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор
Господаренко Григорій Миколайович, Уманський державний аграрний університет, проректор з науково-педагогічної роботи
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Ходєєва Лідія Прохорівна, Інститут овочівництва і баштанництва УААН,
головний науковий співробітник лабораторії агрохімії
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Сирий Микола Михайлович, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, доцент кафедри агрохімії
Захист відбудеться "28" вересня 2007 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01 у Національному науковому центрі „Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського“ за адресою: 61024, м. Харків, вул. Чайковського, 4
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру „Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського“ за адресою: 61024, м. Харків, вул. Чайковського, 4
Автореферат розісланий "25" серпня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.Ф. Павленко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним із факторів, що обмежує вирощування сорго зернового в Правобережному Лісостепу України, є відсутність даних та рекомендацій з мінерального живлення цієї культури. Це насамперед зумовлено складністю взаємодії між рослиною, добривом, ґрунтом і погодними умовами, що можуть виникати у період, для якого проводиться розрахунок, та в кожному конкретному випадку. Тому значна увага повинна приділятися диференційованому підходу до розробки доз і строків застосування добрив залежно від потреб рослин у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах.
Оскільки до цього часу дослідження ефективності застосування добрив під сорго зернове у Правобережному Лісостепу України на чорноземі опідзоленому проведено недостатньо, тому вивчення даних питань є актуальним.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження для написання дисертаційної роботи входили до тематичних планів кафедри агрохімії та ґрунтознавства Уманського державного аграрного університету і були складовою програми „Оптимальне використання природного і ресурсного потенціалу агроекосистем Правобережного Лісостепу України” (номер державної реєстрації 0101U004495), підпрограми 2.1 „Удосконалення технології застосування добрив, меліорантів та інших агрохімічних засобів і розробка рекомендацій ефективної системи удобрення”, за завданням 2.1.2 „Визначення адекватних реакцій нових сортів та гібридів сільськогосподарських культур на природну та ефективну родючість ґрунтів і удобрення”, де автор був безпосереднім виконавцем, як аспірант.
Мета і завдання досліджень. Мета досліджень – встановити оптимальні та економічно обґрунтовані дози та строки застосування мінеральних добрив під сорго зернове для отримання стабільних високоякісних урожаїв зерна на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України, а також визначити вплив десикантів на вологість рослин.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:–
на основі аналізу даних літературних джерел визначити особливості живлення та удобрення сорго зернового і розробити робочу гіпотезу досліджень;–
визначити вплив доз і строків внесення добрив на поживний режим ґрунту під посівами сорго зернового;–
виявити вплив добрив на формування врожаю зерна сорго та показники його якості в залежності від їх доз і строків застосування;–
встановити вплив реглону, мінеральних добрив і їх комбінацій з ним на вологість рослин;–
визначити вплив удобрення на площу листової поверхні, чисту продуктивність фотосинтезу та фотосинтетичний потенціал посівів сорго зернового;–
встановити динаміку вмісту основних елементів живлення в органах рослин сорго зернового;–
встановити винос основних елементів живлення з ґрунту та їх витрати на формування одиниці врожаю, а також коефіцієнт використання з добрив, і визначити їх баланс залежно від умов мінерального живлення;–
визначити економічну, енергетичну та агрохімічну ефективність застосування добрив під сорго зернове і виявити найбільш оптимальний препарат для його десикації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОЗ І СТРОКІВ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ПІД СОРГО ЗЕРНОВЕ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок