Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Назва:
СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,45 KB
Завантажень:
139
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ
І ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
МЕЛЬНИК Дмитро Стефанович
УДК 338.47:338.46 (477.83)
СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
(НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Спеціальність 08.07.04 – Економіка транспорту і зв’язку
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Одеса – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті регіональних досліджень НАН України.
Науковий керівник доктор економічних наук, професор
Побурко Ярослав Олексійович,
Інститут регіональних досліджень
НАН України, завідувач відділу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, с.н.с.
Котлубай Михайло Іванович,
Інститут проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України,
завідувач відділу
кандидат економічних наук, доцент
Стрій Любов Олексіївна,
Одеська національна академія
зв’язку ім. О.С. Попова Державного
комітету зв’язку та інформатизації
України, доцент кафедри економічної
теорії
Провідна установа Київський національний авіаційний
університет Міністерства освіти і
науки України, кафедра маркетингу
та ресурсозабезпечення (м. Київ)
Захист дисертації відбудеться 4 липня 2003 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 29.
Автореферат розісланий “2”червня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Тараканов М.Л.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним із найважливіших чинників соціально-економічного розвитку суспільства в Україні, як і в усьому світі, є збільшення обсягу, підвищення якості та розширення асортименту телекомунікаційних послуг для населення, державних органів влади та підприємців. Вирішенню цієї проблеми приділяється велика увага не тільки в Україні, але й в інших країнах, особливо у країнах, що стали на ринковий шлях розвитку. В останні десять років прийнято закони про розвиток телекомунікацій або зв’язку в Болгарії, Німеччині, Хорватії, Латвії, Литві, Угорщині, Польщі. В Україні прийнято Закон “Про зв’язок”, а також ряд законів стосовно інформатизації. Продовжуються наукові по-шуки шляхів реалізації ідей інформатизації суспільства і формування ефективних телекомунікаційних послуг.
Зокрема проблеми інформатизації та телекомунікацій досліджували у своїх роботах І. Арсенов, Ю. Балтер, А. Гальчинський, С. Довгий, Г. Калитич, Г. Коломієць, В. Михайлов, В. Некрасов, В. Орлов, І. Родіонов, В. Рубан, О. Чубукова, Шрамм Ханс-Йоахім, О. Юнь та ін. Проблеми оцінки розвитку сфери послуг здійснено у роботах Б. Буркинського, В. Буткіна, В. Геєця, М. Долішнього, М. Котлубая, Є. Крикавського, І. Кузнецової, В. Куценко, А. Мельник, Ю. Пащенка, Я. Побурка, В. Чепурнової, М. Чумаченка та ін.
Разом з тим, ряд проблем успішного вирішення завдань інформати-зації вимагають додаткових досліджень. Передовсім це стосується обґрун-тування і вибору інвестиційних пріоритетів у сфері створення телекомуні-каційної інфраструктури на регіональному рівні, врахування особливостей соціально-економічного розвитку в регіонах у програмі інформатизації, створення умов успішної взаємодії державних і приватних операторів на ринку телекомунікаційних послуг, оцінки відповідності рівня послуг рівню платоспроможного попиту на телекомунікаційні послуги та інші. Ак-туальність зазначених проблем зумовила вибір теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконання цієї роботи здійснювалось у рамках науково-дослідних тем, що виконувались в Інституті регіональних досліджень НАН України.
Матеріали дисертаційного дослідження використано при розробці науково-дослідних тем: “Теоретичні засади регіональної політики” (номер держреєстрації 019U012834); “Розробка методології статистичної оцінки та порівняння соціально-економічного стану регіонів України на основі інтегральних показників” (номер держреєстрації 0100V003876).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок