Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> функціональна Адаптація деревних рослин до умов урбанізованого середовища на заході україни

функціональна Адаптація деревних рослин до умов урбанізованого середовища на заході україни

Назва:
функціональна Адаптація деревних рослин до умов урбанізованого середовища на заході україни
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
45,91 KB
Завантажень:
122
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Чернівецький національний університет
імені ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
ГНАТІВ Петро Степанович
УДК 581.522.4+5;581.134+192+151
функціональна Адаптація деревних рослин
до умов урбанізованого середовища
на заході україни
03.00.16 – екологія
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора біологічних наук
 
Чернівці – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Донецькому ботанічному саду НАН України
та в Ботанічному саду Національного лісотехнічного університету України Міністерства освіти і науки України
Науковий консультант: доктор біологічних наук, професор
КОРШИКОВ Іван Іванович,
завідувач відділу промислової ботаніки
Донецького ботанічного саду НАН України
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
ТЕРМЕНА Борис Костянтинович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича,
професор кафедри ботаніки і охорони природи
доктор біологічних наук,
старший науковий співробітник
ЧОРНОБАЙ Юрій Миколайович,
Державний природознавчий музей НАН України, директор
доктор біологічних наук, професор
СМЕТАНА Микола Григорович,
Криворізький технічний університет,
завідувач кафедри прикладної екології
Провідна установа: Національний ботанічний сад
імені М. М. Гришка НАН України, м. Київ.
Захист дисертації відбудеться _19.04.2006 р. о _13__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .051.05 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м. Чернівці – 12, вул. Лесі Українки, 25, ауд. 81.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м. Чернівці – , вул. Лесі Українки, 23.
Автореферат розісланий 16.03.2006 року.
Вчений секретар спеціалізованої ради,
кандидат біологічних наук, доцент Копильчук Г. П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Деревні насадження є потужним природним чинни-ком протидії негативним для довкілля наслідкам урбаніза-ції і техногенного забруднення (Голубец, 1982; Тарабрин та ін., 1986; Кучерявий, 1999). Водно-час урботехногенне середовище часто вкрай негативно впливає на життєвий стан рослин, зменшуючи їхню фітомеліоративну і декоративну роль. Адек-ват-ний контроль чи діагностика функціонального стану деревних рослин, оцінка середовищестабілізаційної ефективності насаджень, як і стану дов-кіл-ля зага-лом (“Програма дій...”, 2000), є актуальними науковими і прак-тич-ними про-блемами сьогодення, що відображені в основних напрямках державної еколо-гічної політики (Постанова ВР України... від 16.01.1997 р., № /97-ВР).
Більшість досліджень щодо впливу антропогенно зміненого середовища проведені в насадженнях міст великих промислових регіонів, де деревні рос-лини зазнають значних, або летальних ушкоджень від критичного забруднен-ня довкілля (Илькун, 1971; Кулагин, 1985; Бессонова, 1991; Коршиков, 1996; Сметана, 2002; Левон, 2004). Водночас дуже мало спостере-жень за реакціями рослин в умовах постійного впливу помірних концентра-цій полютантів у гли-боко трансформованому середовищі (Смит, 1985; Шу-берт, 1988), яке влас-ти-ве урбаністичним екосистемам. Такі умови хоч і не спричинюють масових візу-альних ушкоджень, але пришвидшують і скоро-чують життєвий цикл, зумо-влюють передчасне ослаблення, старіння і втрати видового фіторізно-маніття насаджень (Коршиков, 2002). Науковий про-гноз щодо життєвості деревних рослин в урбаністичних екосистемах великих міст можна дати на основі діагностики стану їхнього асиміляційного апарата, але надійні фізіо-лого-біохімічні або інші критерії для такої оцінки досі не розроблені. Дослід-ження лише окремих аспектів та змін у метаболізмі рослин в урботехноген-ному середовищі не дають відповіді на питання щодо успіш-ності їх адаптації.
Визначення загальних функціональних реакцій деревних видів у різних екологічних умовах сприятиме точнішому встановленню їхнього адаптивно-го потенціалу і надасть можливість передбачати оптимальні шляхи їх вико-ристання у насадженнях різного призначення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 Реферат на тему: функціональна Адаптація деревних рослин до умов урбанізованого середовища на заході україни

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок