Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТIЙКIСТЬ СТАЦIОНАРНИХ РЕЖИМIВ СИСТЕМИ ТВЕРДИХ ТIЛ, ЯКI УТВОРЮЮТЬ НАПIВЗАМКНЕНИЙ ЛАНЦЮГ

СТIЙКIСТЬ СТАЦIОНАРНИХ РЕЖИМIВ СИСТЕМИ ТВЕРДИХ ТIЛ, ЯКI УТВОРЮЮТЬ НАПIВЗАМКНЕНИЙ ЛАНЦЮГ

Назва:
СТIЙКIСТЬ СТАЦIОНАРНИХ РЕЖИМIВ СИСТЕМИ ТВЕРДИХ ТIЛ, ЯКI УТВОРЮЮТЬ НАПIВЗАМКНЕНИЙ ЛАНЦЮГ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,43 KB
Завантажень:
131
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
НацIональна академIЯ наук украЇни
Iнститут прикладноЇ математики I механIки
ВЕЛАСКО ЕРРЕРА Грасiела
УДК 531.36; 531.38
СТIЙКIСТЬ СТАЦIОНАРНИХ РЕЖИМIВ
СИСТЕМИ ТВЕРДИХ ТIЛ,
ЯКI УТВОРЮЮТЬ НАПIВЗАМКНЕНИЙ ЛАНЦЮГ
Спецiальнiсть: 01.02.01 - теоретична механiка
Автореферат
дисертацii на здобуття наукового ступеня
кандидата фiзико-математичних наук
Донецьк – 1999
Дисертацiєю є рукопис.
Роботу виконано в Iнститутi прикладноп математики i механiки НАН Украпни, м. Донецьк.
Науковий керiвник : чл.- кор. НАН Украпни, доктор фiз. - мат. наук,
професор Савченко Олексiй Якович,
Мiнiстерство Украiни у справах науки i технологiй,
заступник мiнiстра.
Офiцiйнi опоненти:
доктор фiз.-мат. наук, професор Iлюхiн Олександр Олексiйович, Таганрогський державний педагогiчний iнституту; зав. кафедри математичного аналiзу;
кандидат фiз.-мат. наук, доцент Коваль Вiктор iванович, Донбаська державна академiя будiвництва та архiтектури, доцент кафедри вищоп математики та економетрiп.
Провiдна установа:
Донецький державний унiверситет, кафредра теоретичноi та прикладноi механiки
Захист вiдбудеться"__24_____" ___09___________ 1999 р. о ___17____годинi назасiданнi спецiалiзованоi вченоi ради Д 11.193.01 при Iнститутi прикладноп математики i механiки НАН Украiни за адресою: 340114, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 74.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Iнституту прикладноiматематики i механiки НАН Украiни за адресою: 340114, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 74.
Автореферат розiслано "12" 08 1999 р.
Вчений секретар
спецiалiзованоi вченоi ради О. А. Ковалевський


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. При розгляданнi широкого класу задач сучасного машинобудування доцiльно моделювати об’єкти, що вивчаються, у виглядi системи шарнiрно зв’язаних абсолютно твердих тiл. Так, багато приладів i пристроїв авіацiйної, морської i космічної технiки являють собою сукупнiсть твердих тiл. До систем зв’язаних твердих тiл належать гiростати, гiроскопiчнi системи, манiпулятори, тiла, якi обертаються на струнi або струнному пiдвiсi, колiснi екiпажi та ін. Модель системи твердих тiл з успiхом застосовується i для описання динамiки космічних апаратiв.
Широке практичне використання систем твердих тiл визначає низку актуальних наукових напрямкiв, серед яких важливе мiсце займає задача про рух системи зв’язаних твердих тiл з нерухомою точкою. Незважаючи на значні труднощi, якi виникають при її розв’язаннi, викликанi великим порядком системи диференцiальних рiвнянь, яка описує рух механiчного об’єкту, i великою кiлькiстю параметрiв цiєї системи, є великi досягнення в цiй областi аналiтичної механiки, пов’язанi з iменами таких вчених, як О.О.Богоявленський, Й.Вiттенбург, О.Ю.Iшлiнський, Г.В.Горр, Д.М.Клiмов, В.М.Кошляков, Ф.Пфайффер, О.Я.Савченко, В.А.Стороженко, М.Є.Темченко, П.В.Харламов, М.Г.Четаєв, В.Шіхлен та iн.
Для спрощення аналізу роботи приладів та пристроїв, що моделюються за допомогою систем твердих тіл, дослідники намагаються максимально використовувати характерні особливості об’єктів, які вивчаються, та режимів їх роботи. У цьому зв’язку серед напрямків розвитку теорії систем твердих тіл слід виділити такі, як пошук раціональних форм рівнянь руху зв’язки твердих тіл, найбільш пристосованих для аналізу цікавих характеристик моделі, і побудова найпростіших класів розв’язків цих рівнянь, яким відповідають стаціонарнi рухи системи тіл, що розглядається. Крім цього, однією з найважливіших властивостей моделі, що вивчається, є властивість стійкості ії стаціонарних рухів, бо, як правило, саме їм відповідають робочі режими реальних пристроїв. Цим і визначається актуальність знаходження умов стійкості стаціонарних рухів системи зв’язаних твердих тіл.
Використання нових матеріалів, які припускають значні прогини, при створенні різних приладів і пристроїв сучасної техніки призвело до необхідності зважати на їх пружні властивості. Один з прийнятних способів урахування піддатливості таких пристроїв запропоновано у роботах G.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: СТIЙКIСТЬ СТАЦIОНАРНИХ РЕЖИМIВ СИСТЕМИ ТВЕРДИХ ТIЛ, ЯКI УТВОРЮЮТЬ НАПIВЗАМКНЕНИЙ ЛАНЦЮГ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок