Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ КОН’ЮНКТУРОЮ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ

УПРАВЛІННЯ КОН’ЮНКТУРОЮ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
УПРАВЛІННЯ КОН’ЮНКТУРОЮ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,56 KB
Завантажень:
100
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Зима Ольга Григорівна
УДК 658.512.62
УПРАВЛІННЯ КОН’ЮНКТУРОЮ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація
і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
ХАРКІВ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Внукова Наталія Миколаївна,
Харківський національний економічний університет,
професор кафедри фінансів
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Михайлова Любов Іванівна,
Сумський національний аграрний університет,
проректор з наукової роботи,
завідувач кафедри менеджменту ЗЕД
кандидат економічних наук, доцент
Гавкалова Наталія Леонідівна,
Харківський національний економічний університет,
доцент кафедри управління персоналом
Провідна установа – Кременчуцький державний політехнічний університет,
кафедра менеджменту, Міністерство освіти і науки України, м. Кременчук.
Захист відбудеться ”29” червня 2006 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1а.
Автореферат розісланий ”26” травня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О. М. Ястремська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним з основних напрямів державної політики зайнятості відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" є запобігання збільшенню безробіття та досягнення його скорочення шляхом підвищення економічної зацікавленості підприємств у створенні нових робочих місць.
Відповідно до Стратегії економічного та соціального розвитку України (2004 – 2015 рр.) "Шляхом Європейської інтеграції" набуває особливої значущості здійснення регулюючих заходів, спрямованих на ліквідацію прихованого безробіття, та проведення політики забезпечення повної продуктивної зайнятості.
Існування значної кількості незайнятого населення не покривається інформацією, яку мають центри зайнятості, про певну кількість вакансій на підприємствах. У Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2002 – 2006 роки доведено, що одним із результатів негативної динаміки зі зменшення чисельності працівників, зайнятих на підприємствах, є посилення дисбалансу між кількістю вибуття працівників та кількістю їх прийому. Тобто виникає необхідність в аналізі подібних ситуацій для збалансування кількісного складу трудових ресурсів на підприємствах.
Проблеми, пов’язані зі змінами кількісного та якісного складу трудових ресурсів на підприємствах, досліджуються в наукових роботах таких відомих вчених-економістів: Д. Богині, А. Булатова, М. Волгіна, О. Грішнової, О. Кібанова, А. Колота, Е. Лібанової, Л. Михайлової, Ю. Одегова, Г. Осовської, В. Петюха, Г. Руденка та ін. Проблемам ситуаційного управління присвятили свої праці О. Виханський, В. Герасимчук, І. Герчикова, В. Мішин, В. Пономаренко. Проте актуальним є застосування результатів розвитку ситуаційного управління в процесах управління кон’юнктурою трудових ресурсів, тобто ситуаціями щодо їх попиту та пропозиції на підприємствах і на ринку праці.
Сутність дослідження полягає в розробці теоретико-методичних підходів та рекомендацій до управління ситуаціями, пов’язаними з рухом трудових ресурсів на підприємствах, що й обумовлює актуальність теми роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проведене дослідження безпосередньо пов’язане з тематикою науково-дослідницьких робіт Харківського національного економічного університету за темами "Орга-нізаційні аспекти розвитку економічної діяльності промислових підприємств" (номер державної реєстрації 0101U002374) і "Проблеми державного регу-лювання економічного розвитку підприємств та організацій" (номер державної реєстрації 0102U005565), які виконано за участю автора.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ КОН’ЮНКТУРОЮ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок