Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНІ МІСТ УКРАЇНИ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНІ МІСТ УКРАЇНИ

Назва:
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНІ МІСТ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,77 KB
Завантажень:
377
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ТИТАРЧУК Валерій Григорович
УДК 35.01:352(477)
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНІ МІСТ УКРАЇНИ
25.00.01 – теорія та історія державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
КИЇВ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник | - | доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Академії правових наук України
НИЖНИК Ніна Романівна,
Національна академія державного управління
при Президентові України,
перший проректор.
 
Офіційні опоненти | - | доктор юридичних наук, професор
СЕЛІВАНОВ Анатолій Олександрович,
постійний представник Верховної Ради України
у Конституційному Суді України;
кандидат наук з державного управління
Гончарук Наталія Трохимівна,
Дніпропетровський регіональний інститут
державного управління,
заступник директора з розвитку та міжнародних зв’язків.
Провідна установа | - | Національна академія внутрішніх справ України,
кафедра конституційного права,
Міністерство освіти і науки України, м.Київ.
Захист відбудеться 10 червня 2004 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м.Київ, вул.Ежена Потьє, 20, к.212.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м.Київ, вул.Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 7 травня 2004 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.К.Майборода


Підписано до друку 05.05.2004.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 1,30.
Ум.-друк.арк. 1,16. Гарн. Таймс.
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003 р.
Віддруковано з оригінал-макета у видавництві
Національної академії державного управління
при Президентові України.
03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, тел. 456-94-36.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Серед пріоритетів сучасного розвитку України чільне місце відводиться вдосконаленню адміністративно-територіального устрою, важливою складовою якого є теоретичні основи управління в адміністративному районі міст України. Проблеми, що накопичилися в цій сфері, заважають здійснювати ефективну регіональну політику, гальмують становлення базового інституту демократії – місцевого самоврядування.
Сьогодні в Україні діє чотириступенева система організації одиниць адміністративно-територіального поділу країни.
Чинне правове поле держави, на жаль, не розв’язує проблеми державного управління адміністративно-територіальними утвореннями. Воно характери-зується невідповідністю Конституції України та внутрішньою суперечливістю наявної багаторівневої системи адміністративно-територіальних одиниць, недосконалістю статусу та критеріїв для утворення адміністративних районів, відсутністю чітко визначених та картографічно закріплених меж адміні-стра-тивно-територіальних одиниць.
Недосконалість існуючої системи адміністративно-територіального устрою породжує певну невідповідність у рівнях соціально-економічного обслуго-ву-вання населення за місцем проживання в межах адміністративно-територіальних одиниць.
Практика багатьох країн свідчить про важливість і необхідність конструктивного застосування сучасних методів в управлінні адміністративним районом міста. Адже в адміністративному районі сфокусовані державні та самоврядні засади, формуються й застосовуються ринкові відносини, надається основна маса послуг населенню.
В Україні діє Комісія з питань адміністративно-територіального устрою як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, розроблено Концепцію вдосконалення системи адміністративно-територіального устрою.
У багатьох працях провідних учених досліджено основні методологічні засади державного управління на сучасному етапі розвитку держави, серед них: В.Б.Аверьянов, О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНІ МІСТ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок