Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ФАСОВАНІЙ ВОДІ ТА УМОВИ ЇХ СТАБІЛІЗАЦІЇ

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ФАСОВАНІЙ ВОДІ ТА УМОВИ ЇХ СТАБІЛІЗАЦІЇ

Назва:
ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ФАСОВАНІЙ ВОДІ ТА УМОВИ ЇХ СТАБІЛІЗАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,08 KB
Завантажень:
235
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ІМ. О. М. МАРЗЕЄВА
АМН УКРАЇНИ
ГОРВАЛЬ АЛЛА КОСТЯНТИНІВНА
УДК 614.777: 579.63.
ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ФАСОВАНІЙ ВОДІ ТА УМОВИ ЇХ СТАБІЛІЗАЦІЇ
14.02.01 – гігієна
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
КИЇВ-2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України
Науковий керівник: доктор медичних наук Корчак Галина Іванівна, Інститут гі-
гієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України
завідуюча відділом медико-біологічних досліджень.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, лауреат Державної премії України в
галузі науки і техніки Глоба Леонід Іванович, Інститут ко-
лоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН Укра-
їни, провідний науковий співробітник.
 
доктор медичних наук Станкевич Валерій Васильович, Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України, завідувач відділу гігієни грунту та очистки
населених місць
Провідна установа: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
МОЗ України, кафедра комунальної гігієни та екології
людини, м. Київ
Захист відбудеться “14” жовтня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.604.01 Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України за адресою: 02094, м. Київ, вул. Попудрен- ка 50.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України за адресою: 02094, м. Київ, вул. Попудренка 50.
Автореферат розісланий “ 13 ” вересня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Селезньов Б.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В Україні невпинно збільшується виробництво та споживання фасованої питної води. В той же час до сьогодні в країні не існує нормативних та законодавчих документів, які дійсно гарантували б високу якість такої води (Стрикаленко Т.В, 2000; Шестопалов А.М, Сердюк А.М, Набока М.В, 2004). Можна вважати, що з низки невирішених питань, які стосуються вимог до якості фасованих питних вод, найбільш складним є нормування за мікробіологічними показниками, тобто отримання води стабільної в мікробіологічному відношенні (Mossel D., Struijk C., 2004; Zhao Q., Shu W., Gao J., 2004). Однією з причин такої ситуації являється здатність мікроорганізмів розмножуватися при мінімальних кількостях поживного субстрату і відсутності консервантів. Розмноженню мікроорганізмів у воді сприяє невпинне збільшення забруднення неорганічними та органічними сполуками не тільки поверхневих, але й підземних вод. При дослідженні якості фасованих питних вод, що реалізуються в Україні, за мікробіологічними показниками, все більше зростає актуальність даної проблеми, оскільки в значній частині проб виявлені активні мікробіологічні процеси, кількість мікроорганізмів в 1 см3 води сягала десятків і сотень тисяч (Корчак Г.І., Горваль А.К., 2001, 2002). Таким чином, правомірно ставити завдання вивчення процесів розвитку мікроорганізмів у фасованій воді та встановлення основних факторів, які можуть впливати на її якість.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках НДР “Дослідження закономірності розвитку мікробіоло-гічних процесів в бутильованій питній воді та розробка критерію її безпеки за мікробіологічними показниками”, № державної реєстрації 0102U002435.
Мета і завдання досліджень. Метою роботи було дослідити закономір-ності розвитку мікробіологічних процесів у фасованій питній воді та умови їх стабілізації в цілях безпеки для споживача. Для досягнення поставленої мети вважали за доцільне вирішення наступних завдань:
- вивчення якості фасованих вод, що споживає населення України, за мікробіологічними показниками;
- дослідження динаміки розвитку мезофільно-аеробних та факультативно- анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ) та представників родини Enterobacte-riaceae у фасованій воді різної якості;
- визначення роду та виду мікроорганізмів, що переважають у фасованій воді даного складу;
- встановлення головних факторів, що впливають на динаміку та строки вижи-вання мікроорганізмів у фасованій воді;
- визначення концентрації ендотоксинів, що утворюються у воді в процесі розмноження мікроорганізмів;
- виявлення дії ендотоксинів та продуктів метаболізму мікроорганізмів на біологічні об’єкти;
- обгрунтування заходів щодо попередження розвитку мікроорганізмів та кри-теріїв безпеки фасованої води для споживання за мікробіологічними показни-ками.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ФАСОВАНІЙ ВОДІ ТА УМОВИ ЇХ СТАБІЛІЗАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок