Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> управління проектами ліквідації підприємств-банкрутів

управління проектами ліквідації підприємств-банкрутів

Назва:
управління проектами ліквідації підприємств-банкрутів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,98 KB
Завантажень:
2
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА і АРХІТЕКТУРИ
Ткаленко Наталія Валеріївна
УДК 005.8:658.152: 65.012.1
управління проектами ліквідації
підприємств-банкрутів
05.13.22 – управління проектами і програмами
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі менеджменту і управління проектами в Чернігівському державному інституті економіки і управління Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Польшаков Валерій Іванович, Українська Академія Бізнесу та Підприємництва, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри менеджменту (м. Київ)
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Кононенко Ігор Володимирович, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, завідувач кафедри стратегічного управління (м.Харків)
кандидат технічних наук, доцент Данченко Олена Борисівна, Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри управління проектами (м. Черкаси)
 
Захист відбудеться “9” червня 2008 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.056.01 у Київському національному університеті будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України за адресою: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, ауд. 466.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31.
Автореферат розіслано “ 7 ” травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої Вченої ради
доктор технічних наук, професор С.В. Цюцюра


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Ліквідація підприємств розглядається разом з фінансовою санацією і реструктуризацією як варіант виходу з кризової ситуації під час провадження справи про банкрутство. У світовій практиці для управління санацією, реструктуризацією використовують моделі і методи проектного менеджменту, тоді як при ліквідації підприємств-банкрутів використовують підхід традиційного менеджменту. Ліквідація неплатоспроможного суб’єкта господарювання згідно із законодавством передбачає погашення заборгованості із заробітної плати, по платежах у державний та місцевий бюджети, перед кредиторами, а також фінансових зобов’язань перед акціонерами шляхом виявлення та реалізації активів цього підприємства. Аналіз різних проектів ліквідації підприємств-банкрутів виявив найбільш поширену проблему – це довготривале, без дотримання встановленого строку, неефективне управління, здебільшого з неспроможністю повного задоволення майнових і фінансових вимог кредиторів.
Актуальність обраної теми зумовлена: відсутністю єдиної системної концепції управління проектами ліквідації підприємств-банкрутів; структуризації функцій і процесів управління проектами ліквідації підприємств-банкрутів; необхідністю забезпечення ефективної інтеграції всіх елементів управління проектами ліквідації підприємств-банкрутів; складністю взаємодії суб’єктів ліквідації на практиці.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відповідає тематичній спрямованості наукових розробок, що здійснюється в Чернігівському державному інституті економіки і управління. Дослідження виконане в рамках держбюджетних науково-дослідних робіт за темами “Інноваційний проект підготовки спеціалістів до ринкових умов функціонування
і розвитку бізнесу регіону” (№ державної реєстрації 0104U006178) та “Управління стратегією підприємства шляхом реалізації проекту” (№ державної реєстрації 0107U004043).
Мета і завдання дослідження. Основною метою роботи є розробка моделей та методу управління проектами ліквідації підприємств під час провадження справ про банкрутство з метою досягнення максимально можливого задоволення вимог кредиторів, що були визнані в судовому порядку.
Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовані і вирішені наступні завдання:
– аналіз тенденції банкрутства суб’єктів господарської діяльності в Україні;
– визначення основних особливостей проектів ліквідації підприємств-банкрутів;
– визначення основних обмежень і забезпечення проектів ліквідації підприємств-банкрутів;
– визначення основних фаз проектів ліквідації підприємств-банкрутів;
– визначення основних факторів ризику в проектах ліквідації підприємств-банкрутів;
– визначення основних процесів управління реалізацією активів боржника в проектах ліквідації підприємств-банкрутів;
– впровадження результатів досліджень у практику управління проектами ліквідації підприємств-банкрутів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: управління проектами ліквідації підприємств-банкрутів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок