Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГЕОГІДРОМОРФОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ САМОФОРМУВАННЯ РУСЕЛ У РІЗНИХ ПРИРОДНИХ УМОВАХ

ГЕОГІДРОМОРФОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ САМОФОРМУВАННЯ РУСЕЛ У РІЗНИХ ПРИРОДНИХ УМОВАХ

Назва:
ГЕОГІДРОМОРФОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ САМОФОРМУВАННЯ РУСЕЛ У РІЗНИХ ПРИРОДНИХ УМОВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
32,93 KB
Завантажень:
411
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ЮЩЕНКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
УДК: 556.537 +551.435.1
ГЕОГІДРОМОРФОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ САМОФОРМУВАННЯ РУСЕЛ
У РІЗНИХ ПРИРОДНИХ УМОВАХ
11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора географічних наук
Київ-2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі гідроекології, водопостачання та
водовідведення географічного факультету
Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича.
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор
Ободовський Олександр Григорович, професор кафедри
гідрології та гідроекології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
доктор географічних наук, професор
Мольчак Ярослав Олександрович, декан технологічного факультету,
професор кафедри
екології і безпеки життєдіяльності Луцького державного
технічного університету
доктор географічних наук, професор
Ковальчук Іван Платонович, завідувач кафедри конструктивної
географії і картографії географічного факультету Львівського
національного університету імені Івана Франка
Провідна установа: Одеський державний екологічний університет
Міністерства освіти і науки України, м.Одеса
Захист відбудеться 06 жовтня 2005 року о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за адресою:
03022, м.Київ-22, проспект Глушкова, 2, географічний факультет.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01017,
м.Київ, вул.Володимирська,58.
Автореферат розісланий 30 серпня 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22,
кандидат географічних наук, доцент Гребінь В.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У сучасних дослідженнях систем потік-русло провідне місце займає проблема пізнання найбільш загальних закономірностей їхньої самоорганізації, що охоплю-ють генезис та еволюції однорідних об’єктів. Важливим напрямком вирішення цієї проблеми є вивчення процесів активного самоформування.
Виникнення цілісних, чітко виражених русел, як правило, пов’язане з формуванням відповідних довгих самоорганізованих турбулентних геофізичних струменів – геоструменів. Їхній розвиток у різних природних умовах характеризується важ-ливими спільними рисами. Морфодинамічні прояви процесів такого роду можуть бути описані геогідроморфологічними закономірностями, які включають інваріантний та адаптивний аспекти. Цілеспрямоване і послідовне вивчення цих законо-мірностей створює новий напрямок у руслознавстві – геогідроморфологічний підхід. Його застосування дозволяє поглиблювати уявлення про причинність, фактори розвитку русел, сутність руслових процесів; з нових позицій вивчати різноманіття та єдність систем потік – русло, проводити класи-фікування (наприклад стосовно алювіальних русел); удоско-налювати регіональні дослідження; більш обґрунтовано вирішу-вати комплексні проблеми раціонального використання річок.
Важливим продовженням теоретичних є регіональні дослідження. Саме тут реалізується логіка сходження від абстрактного до конкретного, від загального до індивідуального, вирішуються важливі практичні задачі. Із застосуванням гео-гідро-мор-фологічного підходу пов’язаний новий етап у вивченні закономірностей розвитку русел та заплав річок Карпато-Подільського регіону України. Даний регіон важливий як у методичному так і у практичному відношенні. Він характе-ризується великим різноманіттям і складністю умов руслофор-мування, інтенсивними та небезпечними переформуваннями ру-сел у поєднанні з катастрофічними паводками, значним антро-по-генним навантаженням на річки. Отже, за таких обставин, удосконалення діагностики та прогнозування руслових процесів в регіоні набуває все більшого практичного значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за проблемою дисертації виконувались в рамках планів науково-дослідних робіт географічного факуль-тету Чернівецького національного університету імені Юрія Федько-вича за безпосередньої участі та під керівництвом автора за кафедральними, держбюджетними та госпдоговірними темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Реферат на тему: ГЕОГІДРОМОРФОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ САМОФОРМУВАННЯ РУСЕЛ У РІЗНИХ ПРИРОДНИХ УМОВАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок