Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Політика радянської держави щодо російської православної церкви у Криму в 1921-1929 роках

Політика радянської держави щодо російської православної церкви у Криму в 1921-1929 роках

Назва:
Політика радянської держави щодо російської православної церкви у Криму в 1921-1929 роках
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,82 KB
Завантажень:
331
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Змерзлий Борис Володимирович
удк 947.7 322 (477.75) “1921/1929”
Політика радянської держави щодо російської православної церкви у Криму в 1921-1929 роках
Спеціальність 07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2000


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі українознавства Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент,
ВЕЛІГОДСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ,
завідувач кафедри українознавства Таврійського
національного університету ім. В.І. Вернадського
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
ЗІНЧЕНКО АРСЕН ЛЕОНІДОВИЧ,
заступник завідувача кафедри міжнародних відносин
Міжнародного інституту лінгвістики і права
Кандидат історичних наук
СТАРОДУБ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ,
Науковий співробітник Інституту української археографії і джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
Провідна установа: Інститут історії України НАН України
Захист відбудеться “29” лютого 2001 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці імені М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 58).
Автореферат надісланий “6” березня 2000р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент О.І. Божко


Загальна характеристика роботи
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, посилань, списку джерел і літератури. Загальний обсяг дисертаційного дослідження – 232 с., список використаних джерел та літератури - 38 с. (469 найменувань).
Вступ. Актуальність теми дослідження. Важливе місце в історії України, її культурі та суспільно-політичному житті традиційно відіграє православ’я, тому проблеми висвітлення релігійної політики держави постійно зберігають свою актуальність. Дослідження релігійної політики радянської держави щодо Російської Православної Церкви (далі – РПЦ) у 1920-х роках у регіонах, а також методи, форми та результати її проведення дозволить глибше вивчити напрями та шляхи розвитку суспільно-політичного життя у країні в цей період. Особливо важливим у справі вивчення цього питання є об’єктивне дослідження політики радянської держави стосовно РПЦ у найбільш складному конфесійному та національному регіоні України - Криму в 1921-1929 рр.
Актуальність обраної теми дисертації посилюється по-перше, відсутністю спеціальних досліджень з історії стосунків радянської держави і РПЦ у Криму; по-друге, в умовах становлення української національної держави важливим чинником громадського життя стає відродження та реабілітація Церкви як важливого суспільного інституту, об’єктивне дослідження історії якої є важливим чинником у консолідації суспільства. Великого значення в процесі державного будівництва набувають державно-церковні відносини. Конституція та діюче законодавство України гарантує громадянам свободу совісті і можливість задовольняти свої релігійні потреби. Наочним прикладом важливості регулювання цих процесів, є період становлення стосунків держави та Церкви в радянський час.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною теми “Вивчення етнокультурних проблем депортованих народів і малих етнокультурних спільностей у Криму”, що розробляється Кримським відділенням Інституту сходознавства Національної Академії наук України та кафедрою українознавства Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (державний реєстраційний номер 0197V000422).
Об'єктом дослідження є процес формування та практика здійснення релігійної політики в Криму.
Предметом дослідження стали напрямки та форми діяльності партійних і державних органів Криму у реалізації політики щодо РПЦ в 1921-1929 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Політика радянської держави щодо російської православної церкви у Криму в 1921-1929 роках

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок