Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

СИНТЕЗ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Назва:
СИНТЕЗ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,48 KB
Завантажень:
315
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Керування динамічними системами є широкою сферою сучасної науки, пов
’язаною з синтезом систем керування різноманітними об’єкта


ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. Попова
ЛІСОВИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ
УДК 621.391
СИНТЕЗ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ
05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Одеса – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова
Міністерства транспорту та зв’язку України.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,
Тимченко Олександр Володимирович,
Національний університет “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України,
професор кафедри телекомунікацій;
доктор технічних наук, професор,
Савченко Юліан Григорович,
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Міністерства освіти і науки України,
професор кафедри звукотехніки
та реєстрації інформації;
доктор технічних наук, професор,
Кокошко Володимир Семенович,
Одеський Ордена Леніна інститут Сухопутних військ
Міністерства оборони України, професор кафедри
військової кібернетики та інформатики.
Провідна установа – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України, м. Харків
Захист дисертації відбудеться 9 червня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.816.02 при Одеській національній академії зв’язку ім. О.С.Попова за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1.
Автореферат розісланий 05.05. 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, д.т.н., професор Н.О. Князєва


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Телекомунікаційні системи характеризуються рядом парамет-рів, які є функцією багатьох змінних, і в процесі роботи, під впливом дестабілізуючих факто-рів, можуть суттєво змінюватись, порушуючи нормальне функціонування систем. Для їх стабілізації застосовують системи автоматичного регулювання (САР). Підвищення ефективності радіотехнічних систем автоматичного керування, які широко використо-вуються в телекомунікаційних системах, суттєво залежить від удосконалення методів та засобів їхнього аналізу, синтезу та ідентифікації сигналів, від методологічної, математич-ної та реалізаційної єдності всіх зазначених станів дослідження.
Традиційні методи керування: пропорційно-інтегрально-диференційне керування (ПІД-керування), керування з самоналагодженням, узагальнено-прогнозуюче керування мають низку недоліків: якщо робоча точка процесу змінюється під впливом збурень, пара-метри регулятора необхідно переналагоджувати; для процесів зі змінними параметрами, часовими затримками, нелінійностями та значними завадами використання ПІ та ПІД ре-гу-ля-то-рів не забезпечує оптимальні характеристики; припущення лінійності характеру залежності вхідних та вихідних змінних процесу керування, суттєво зменшує адекватність моделі при розв’язуванні практичних задач РТС; практичне застосування регуляторів з самоналагодженням та узагальнено прогнозуючих регуляторів, внаслідок складності математичних обчислень та технічної реалізації в телекомунікаційних сис-те--мах є проблематичним.
Для розуміння та вивчення складних телекомунікаційних систем, провідну роль в яких відіграють дискретне та випадкове, традиційних методів, заснованих на безперерв-ному та детермінованому, недостатньо. Телекомунікаційні системи складаються з різно-ма-ніт-них елементів, тому їм притаманна дискретна структура, для опису яких необхідні спеціальні математичні методи: теорія множин та теорія графів.
Іншою особливістю телекомунікаційних систем та мереж є ймовірнісний характер їх структури та невизначеність зовнішніх умов в яких вони функціонують. Багато процесів у телекомунікаційних системах є багатовимірними, нелінійними та такими, що змінюються за часом, тому для них складно забезпечити точне керування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: СИНТЕЗ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок