Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ МАГНІТОРЕЗОНАНСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НИЗЬКОВИМІРНИХ СПОЛУК З МАГНІТНИМИ ІОНАМИ Co2+, Mn2+, Fe3+, Tb3+

ОСОБЛИВОСТІ МАГНІТОРЕЗОНАНСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НИЗЬКОВИМІРНИХ СПОЛУК З МАГНІТНИМИ ІОНАМИ Co2+, Mn2+, Fe3+, Tb3+

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ МАГНІТОРЕЗОНАНСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НИЗЬКОВИМІРНИХ СПОЛУК З МАГНІТНИМИ ІОНАМИ Co2+, Mn2+, Fe3+, Tb3+
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,75 KB
Завантажень:
83
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР
ім. Б.І. Вєркіна
Дергачов Костянтин Георгійович
УДК 537.635, 537.621.4
ОСОБЛИВОСТІ МАГНІТОРЕЗОНАНСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НИЗЬКОВИМІРНИХ СПОЛУК З МАГНІТНИМИ ІОНАМИ Co2+, Mn2+, Fe3+, Tb3+
01.04.11 – магнетизм
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Харків – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, м. Харків.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, старший науковий
співробітник Хацько Євген Миколайович, провідний науковий
співробітник, Фізико-технічний інститут низьких температур
ім. Б.І. Вєркіна НАН України.
Офіційні опоненти: член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних
наук, професор Клепіков Вячеслав Федорович, Інститут
електрофізики і радіаційних технологій НАН України,
директор
доктор фізико-математичних наук, професор
Андерс Олександр Георгійович, Харківський національний
університет ім. В.І. Каразіна МОН України, завідувач кафедри
загальної фізики
Захист відбудеться “9” жовтня 2007 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.175.02 в Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України (61103, м. Харків, пр. Леніна 47).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України (61103, м. Харків, пр. Леніна 47).
Автореферат розісланий “7” вересня 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д .175.02
доктор фізико-математичних наук Богдан М.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Відомо, що основними характеристиками, які визначають властивості магнетиків, є просторова вимірність та симетрія магнітних взаємодій. Це положення знайшло підтвердження в точно розв’язаних теоретичних моделях для низьковимірних систем. Так, наприклад, в моделі Ізінга з просторовою вимірністю d=1 температура впорядкування Тс=0, тоді як в цій же моделі, але при вимірності d=2 впорядкування відбувається при температурі відмінній від нуля: Тс?0. Тобто, в межах моделей з однаковою симетрією магнітних взаємодій зміна вимірності призводить до різних фізичних результатів. З іншої точки зору, при однаковій вимірності властивості системи суттєво змінюються при зміні симетрії магнітних взаємодій. Так, в двовимірній моделі Ізінга температура фазового переходу Тс?0, в той час коли в двовимірній ізотропній моделі Гайзенберга Тс=0.
До класу низьковимірних систем можна віднести Метало-органічні сполуки та сильно анізотропні кристали системи подвійних вольфраматів. Метало-органічні сполуки є об’єктами широких і різнопланових досліджень у фізики магнетизму. Специфічні і складні магнітні системі, вони представляють безсумнівний інтерес з точки зору експериментального підтвердження теоретичних результатів для точно інтегрованих моделей нульвимірних, одновимірних або двохвимірних магнітних систем. Сильно анізотропні кристали груп подвійних вольфраматів цікаві дослідникам завдяки низці особливостей, обумовлених низькою симетрією кристалічної ґратки, малою величиною обміну, значним вкладом диполь-дипольної взаємодії, низькою вимірністю магнітної структури, конкуренцією магнітних та електричних взаємодій, які визначають енергетичний спектр магнітного іона. Шарувата структура та сильна електрон-фононна взаємодія робить ці сполуки структурно нестабільними. Для кристалів цієї групи є звичайними різного роду структурні фазові перетворення.
Магнітна структура металоорганічних сполук і кристалів системи подвійних вольфраматів складається з набору спінових площин (ланцюжків), в яких обмінна взаємодія між магнітними іонами значно перевершує величину міжплощинної (міжланцюжкової) обмінної взаємодії . Для найбільш типових представників цих сполук – квазідвовимірних і квазіодновимірних магнетиків відношення знаходиться в межах 10-2–10-6 (De Jongh L.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ МАГНІТОРЕЗОНАНСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НИЗЬКОВИМІРНИХ СПОЛУК З МАГНІТНИМИ ІОНАМИ Co2+, Mn2+, Fe3+, Tb3+

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок