Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО: СУТНІСТЬ, ГЕНЕЗА, ЧИННІСТЬ

ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО: СУТНІСТЬ, ГЕНЕЗА, ЧИННІСТЬ

Назва:
ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО: СУТНІСТЬ, ГЕНЕЗА, ЧИННІСТЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,38 KB
Завантажень:
269
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МВС УКРАЇНИ
ЖОВТОБРЮХ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 340. 141
ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО: СУТНІСТЬ, ГЕНЕЗА, ЧИННІСТЬ
Спеціальність: 12. 00. 12 — філософія права
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ — 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі історії філософії
Науковий керівник
доктор філософських наук, професор Бичко Ігор Валентинович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри історії філософії
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор Козловський Антон Антонович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідуючий кафедрою теорії та історії держави і права
кандидат філософських наук, доцент Чміль Борис Федорович, Національна академія внутрішніх справ України, начальник кафедри філософії
Провідна установа Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, м. Харків
Захист відбудеться 13.05.2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26. 007. 01 Національної академії внутрішніх справ України (03035, м. Київ, Солом'янська пл., 1)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії внутрішніх справ України за адресою : 03035, м. Київ, Солом'янська пл., 1
Автореферат розісланий 11.04.2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Казміренко Л.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження обумовлена теоретичними та практичними проблемами трансформації сучасного українського суспільства. Однією з них є проблема можливості практичного вирішення питання правової суперечності між інтересами держави та її індивідуальними і соціально-груповими суб'єктами з урахуванням власного історичного досвіду, традицій, звичаїв і потреб українського суспільства. Актуальність звичаєвого права зумовлюється й тим, що тут знаходять своє відображення важливі питання культурного, соціально-економічного і політичного розвитку суспільства. Адже як регулятор поведінки людей, звичаєве право репрезентується і через повсякденне життя людей, і через всі історичні форми життєдіяльності (сім'я, етнічні та соціальні групи, держава).
Звичаєве право є предметом інтенсивних наукових досліджень. Воно вивчається юристами, етнографами, філософами, істориками тощо, причому серед дослідників звичаєвого права склався певний “розподіл праці” при вивченні цього феномена. Етнографічний аспект звичаєвого права (Х.Думанов, Л.Свєчнікова, Ю.Семенов, Я.Смирнова та ін.) стосується етнічного різноманіття звичаїв у різні історичні періоди. Юридичний аспект звичаєвого права часто не виходив за межі юридичного позитивізму, що було обумовлено методологією правничої парадигми. Поза увагою правників залишилося соціальне буття звичаєвого права, ґенеза його наукових положень, виявлення засад його чинності, аналіз звичаєвого права як форми духовності й самобутності українського соціуму.
Наукові розробки різних аспектів проблеми звичаєвого права значною мірою проводилися в контексті визначення безпосереднього джерела права. Така постанова питання була характерна насамперед для історичної (Г.Пухта, Ф.Савіньї та інші), соціологічної (Є.Ерліх, Ф.Жені та інші), психологічної (Л.Петражицький) концепцій права. Інтерес до виявлення істотних ознак чинності звичаєвого права засвідчений у працях Е.Бірлінга, О.Гірке, Г.Еллінека, М.Ілларіонова, М.Коркунова, Е.Ламберта, П.Новгородцева, Дж.Румеліна, Е.Зітельманна та ін. Питанням впливу вітчизняного звичаєвого права на становлення національної правової системи присвячені роботи українських дослідників права М.Брайчевського, Б.Гаврилишина, Ю.Гошко, М.Грушевського, О.Доброва, П.Єфименка, О.Кістяківського, А.Кристера, О.Левицького, О.Малиновського, Л.Окіншевича, О.Титарчука, М.Чубатого, П.Чубинського, Б.Язловського, А.Яковліва.
Сучасний етап розвитку вітчизняного правознавства, і зокрема філософії права, пов'язаний з необхідністю перегляду попередньої світоглядної парадигми та спробами побудови нових соціально-філософських підстав, які б відповідали сучасним історичним реаліям.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО: СУТНІСТЬ, ГЕНЕЗА, ЧИННІСТЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок