Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЦЕСУ СВЕРДЛIННЯ ГЛИБОКИХ ОТВОРIВ

ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЦЕСУ СВЕРДЛIННЯ ГЛИБОКИХ ОТВОРIВ

Назва:
ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЦЕСУ СВЕРДЛIННЯ ГЛИБОКИХ ОТВОРIВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,65 KB
Завантажень:
142
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ
УДК 621.9.06.014
ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЦЕСУ СВЕРДЛIННЯ ГЛИБОКИХ ОТВОРIВ
05.13.07 – Автоматизація технологічних процесів
Автореферат диссертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Севастополь 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Севастопольському державному технічному університеті МОН України
Науковий керівник – доктор технічних наук, професор
Тараненко Віктор Анатолійович,
професор кафедри автоматизації технологічних
процесів і виробництв СевДТУ
Офіційні опоненти:
- доктор технічних наук, професор Торлін Вадим Миколайович, завiдувач кафедри машинобудовання i транспорту СевДТУ;
-
- кандидат технiчних наук Плюснiн Валерiй Олексiйович, генеральний директор ВАТ "Оргтехавтоматизацiя" м. Сiмферополь.
Провiдна установа –
Нацiональна гiрнича академiя України МОН України, м. Днiпропетровськ.
Захист вiдбудеться 26.12.2001 р. о 14 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 50.052.02 при Севастопольському державному технiчному унiверситетi за адресою:
99053, г. Севастополь, Студмiстечко, корпус СевДТУ.
З дисертацiєю можно ознайомитись у бiблiотецi СевДТУ.
Автореферат разiсланий 25.11.2001 р.
Вчений секретар спецiалiзованої вченої ради
к.т.н., доцент В.О. Крамарь
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ.
Зростаючi вимоги до ефективностi використання станочного обладнання визивають необхiднiсть удосконалення структури та покращення технiко-економiчних показникiв автоматизованих систем керування параметрами режиму обробки, пiдвищення технологiчної гнучкостi засобiв автоматизацiї, i, в кінцевому підсумку, пiдвищення продуктивностi, якостi виробiв, та надiйностi виробничих процесiв.
Дана дисертацiйна робота присвячена детальному аналiзу процесу свердлiння глибоких отворiв спiральними сверлами, розробцi математичних моделей процесу, що розглядається як об'єкт керування, i створенню на цiй основi алгоритмiв автоматичної стабiлiзацiї силових параметрiв режиму обробки з метою пiдвищення продуктивностi операцiї i точносних показникiв оброблюваних отворiв.
Обробка глибоких отворiв вiдноситься до найбiльш трудомiстьких технологiчних процесiв, причому глибоке свердлiння займає особливе мiсце серед методiв одержання глибоких отворiв. Низька жорсткiсть iнструменту, нестабiльнiсть протiкання процесу через неоднорiднiсть якостi оброблюваного матерiалу, труднiсть подачi ЗОР у зону рiзання, складнi умови стружковiдводу i зростання температури у зонi рiзання iз збiльшенням глибини свердлiння, призводять до виникнення багаточисельних дефектiв обробки, поломкам iнструменту, зростанню процента браку, зниженню продуктивностi i надiйностi операцiї.
Рiшення комплексної задачi керування режимами обробки ускладнюється тим, що у процесi рiзання деталь, iнструмент та вузли станка являють собою складну динамiчну систему, для аналiзу поводження якої необхiдно проведення цiльових теоретичних i експериментальних дослiджень.
Системи керування з жорстко запрограмованим режимом работи залишаються досить ефективним засобом автоматизацiї, однак недосконалiсть методiв обрахування, нестабiльнiсть характеристик iнструменту, варiацiї фiзико-механiчних властивостей оброблюваних матерiалiв i ряд iнших змiнних факторiв призводять, при використаннї систем з жорстко заданим циклом роботи, до неконтролюємих змiн силового та теплового навантаження на iнструмент i нерацiонального використання його ресурсу.
Розвиток промислових мiкропроцесорних засобiв автоматизацiї, що дозволяють реалiзувати досить складнi закони керування i iстотно пiдвищити гнучкiсть автоматизованого обладнання, обумовлює можливiсть створення систем керування процесом свердлiння глибоких отворiв на принципово новому рiвнi.
У зв'язку з цим виявлення можливостей пiдвищення продуктивностi i якостi обробки, дослiдження впливу окремих технологiчних факторiв на характер протiкання процесу, розробка та удосконалення методiв i засобiв автоматизацiп i керування режимами обробки при глибокому свердлiннi є актуальною задачею у галузi автоматизацiп технологiчних процесiв в машинобудуваннi.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЦЕСУ СВЕРДЛIННЯ ГЛИБОКИХ ОТВОРIВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок