Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Назва:
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,13 KB
Завантажень:
259
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ університет ІМЕНІ іВАНА ФРАНКА
Вдовин Мар’яна Любомирівна
УДК 339’562’564:35.075.5:519.86](4-01)
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
В УПРАВЛІННІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Спеціальність 08.03.02 – економіко-математичне моделювання
а в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної кібернетики Львівсь-кого національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник_ | доктор економічних наук, професор
Вовк Володимир Михайлович,
Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри економічної кібернетики
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук
Сергєєва Людмила Нільсівна,
Запорізький національний університет,
професор кафедри економічної кібернетики
кандидат економічних наук, доцент
Маханець Любов Леонідівна,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доцент кафедри економіко-математичного моделювання
Провідна установа - | Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра економічної кібернетики.
Захист відбудеться “14” березня 2006 р. о 15.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, пр. Свободи 18, ауд. 115.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного універси-тету імені Івана Франка, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 10 лютого 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради _________________ Панчишин С. М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У період глобалізаційних процесів зовнішньоторговельна діяльність країн набуває особливо важливого значення. Визначення її напрямку є одним з основних завдань керівництва будь-якої країни світу. Проте в особливих умовах знаходяться постсоціалістичні країни Центральної та Східної Європи, у яких виникла необхідність докорінно змінити економічну політику та процес проведення експортно-імпортних операцій. Потреба цих країн в інтеграції у світовий економічний простір дедалі зростає, як і вимоги, що ставлять до них світові інтеграційні об’єднання.
Різні аспекти міжнародної торгівлі вивчали відомі зарубіжні вчені. Зокрема аналіз зовнішньоторговельної діяльності зустрічається ще у працях представників класичної школи політекономії (А.Сміт, Д.Рікардо). Значним у розвиток теорії міжнародних торговельних відносин, практичного застосування методів математичного моделювання та прийняття рішень є внесок українських вчених Білоруса О., Бураковського І., Вітлінського В., Вовка В., Лисенка Ю., Макогона Ю., Маханець Л., Савельєва Є., Сергєєвої Л., Сіденка В., Черняка О. та ін.
Однак в сучасних умовах напрацювання в галузі розроблення методів організації зовнішньоторговельної діяльності, а також вибору оптимальної стратегії її розвитку на основі методів економіко-математичного моделювання є недостатніми і потребують подальшого вдосконалення.
Про актуальність цієї проблеми на сучасному етапі розвитку економіки України свідчить необхідність інтеграції в економіку світової спільноти, що в свою чергу робить необхідним подальше поглиблення теоретичних досліджень і методологічних підходів задля вдосконалення механізму здійснення експортно-імпортних операцій країн Центральної та Східної Європи.
Важливість питань удосконалення аналізу зовнішньоторговельної діяльності країн, недостатня теоретична і практична розробленість даної проблеми та її велике значення для країн Центральної та Східної Європи в сучасних ринкових умовах господарювання, відсутність конкретних вітчизняних методичних розробок у сфері управління зовнішньоторговельною діяльністю України обумовили вибір теми, мету і послідовність наукового дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок