Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ В ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: синтаксичний, семантичний, когнітивний та комунікативний аспекти

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ В ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: синтаксичний, семантичний, когнітивний та комунікативний аспекти

Назва:
ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ В ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: синтаксичний, семантичний, когнітивний та комунікативний аспекти
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,45 KB
Завантажень:
201
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
МІнІстерство оСВІТи і науки УкраЇнИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
МИХАЙЛОВА Олена Валеріївна
УДК 811.111’01’367.332
ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ В ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ:
синтаксичний, семантичний,
когнітивний та комунікативний аспекти
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Харків – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі ділової іноземної мови та перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
ШевЧенко Ірина Семенівна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, завідувач кафедри ділової іноземної мови та перекладу
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
ПРИХОДЬКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ,
Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, завідувач кафедри іноземних мов;
кандидат філологічних наук, доцент
СНІСАРЕНКО ІРИНА ЄВГЕНІЇВНА,
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, доцент кафедри германської філології
Захист відбудеться 18.12. 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.16 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-75.
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, Харків, пл. Свободи, 4.
Автореферат розісланий 09.11. 2007 р.
Вчений секретар доктор філол. наук
спеціалізованої вченої ради А.П. Мартинюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сучасний етап розвитку синтаксичних і семантичних студій характеризується посиленням інтересу до проблем, пов’язаних із мовним устроєм в діахронічному аспекті, і виводить на перший план просте речення. Пріоритет у дослідженнях речення належить аналізу його граматичної і семантичної структури (Н.Д. Арутюнова, О.В. Бондарко,
В.В. Виноградов, Г.Г. Почепцов, А.М. Приходько, І.П. Сусов, Я.Г. Тестелець), виявленню його порядку слів (В.Г. Гак, В. Леманн, Ж.Одрі). Залучення функціонального підходу дозволило встановити принципи актуального (комунікативного) членування речення
(Г.О. Золотова, М.А. Кронгауз, В. Матезиус, О.М. Мороховський, Є.А. Реферовська,
У. Чейф, F. Daneљ). Однак питання ідентифікації простих речень та їх меж, предикативності, пропозиції, семантичних ролей елементів аргументно-предикатної структури були й залишаються найактуальнішими проблемами дослідження речення.
На противагу традиційній, генеративна граматика використовує формалізований апарат дослідницьких процедур. Важливими здобутками є виокремлення безпосередніх складових у простому реченні та його представлення як ієрархії окремих елементів – фраз (N. Chomsky, R. Freidin, Z. Harris та ін.). Утім, застосовані відособлено, ці підходи не в змозі дати відповіді на питання про статус простого речення та його функціонування.
Діахронічні розвідки мови не втрачають актуальності в останні роки, але здебільш опікуються розвитком фонетики, лексики, граматики, прагматики (Р.В. Васько,
Л.Г. Верба, Н.В. Скибицька, І.С. Шевченко). Звернення до історично первинних синтаксичних одиниць англійської мови (І.Р. Буніятова, В.В. Михайленко,
Г.О. Семененко, І.Є. Снісаренко, P. Kiparsky) уможливило уточнення статусів клаузи й складного речення, процесів становлення базових словопорядків первинних мов OV та VO (О.М. Мороховський; O Fischer, S. Pintzuk), однак просте речення давньоанглійської мови ще чекає на комплексне вивчення.
Проблеми будови простого речення вирішує й когнітивна лінгвістика, яка є новою постгенеративною парадигмою наукового знання (Г. Волохіна, С.А. Жаботинська,
О.С. Кубрякова, М.В. Нікітін, З.Д. Попова, К.В. Рахіліна, A. Goldberg, R. Langacker,
L. Talmy). У цілому багатовекторність сучасної науки й потреба всебічного вивчення простого речення давньоанглійського періоду вимагають інтегрування обособлених раніше підходів на новому щаблі наукового поступу – у когнітивно-комунікативній парадигмі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ В ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: синтаксичний, семантичний, когнітивний та комунікативний аспекти

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок