Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРОБКА ресурсозберігаючих РЕЖИМІВ ПРИ ТВЕРдНенНІ та НАГРІВІ СТАЛЕВИХ ЗЛИТКІВ та ЗАГОТовок

РОЗРОБКА ресурсозберігаючих РЕЖИМІВ ПРИ ТВЕРдНенНІ та НАГРІВІ СТАЛЕВИХ ЗЛИТКІВ та ЗАГОТовок

Назва:
РОЗРОБКА ресурсозберігаючих РЕЖИМІВ ПРИ ТВЕРдНенНІ та НАГРІВІ СТАЛЕВИХ ЗЛИТКІВ та ЗАГОТовок
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,81 KB
Завантажень:
219
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Дубина Олег Вікторович
УДК 669.18-412:658.567.1(043)
На правах рукопису
РОЗРОБКА ресурсозберігаючих РЕЖИМІВ
ПРИ ТВЕРдНенНІ та НАГРІВІ
СТАЛЕВИХ ЗЛИТКІВ та ЗАГОТовок
05.14.06 - технічна теплофізика і промислова теплоенергетика
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Дніпропетровськ - 2001
Дисертація є рукопис.
Робота виконана в Національній металургійній академії України Міністерства освіти та науки України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
ТимошпольсЬкий ВОЛОДИМИР Ісаакович,
Білоруська державна політехнічна академія,
завідувач кафедри "Металургійні технології",
м. Мінськ.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
ГубинсЬкий МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ,
Національна металургійна академія України,
завідувач кафедри "Промислова теплоенергетика",
м. Дніпропетровськ;
кандидат технічних наук, доцент
Кошельник ВАДИМ Михайлович,
Національний технічний університет ("ХПІ"),
доцент кафедри "Теплотехніка",
м. Харків.
Провідна установа: Інститут газу Національної академії наук України,
м. Київ
Захист дисертації відбудеться 05.06.2001 р. у 12-30 годин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.03 при Національній металургійній академії України за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4, НМетАУ, 49600.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної металургійної академії України, пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, Україна, 49600.
Автореферат розісланий 25.04.2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої ради Д 08.084.03,
доктор технічних наук, професор Цапко В.К.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. У металургійному комплексі України частка неперервного розливання сталі складає приблизно 30%, а біля 70% сталі розливається традиційним способом, у виливницю з метою підготовки зливка до нагрівання у нагрівальних колодязях блюмінгів і слябінгів для подальшої прокатки на середньосортні заготовки, які далі нагрівають в методичних печах штовхального типу. На долю прокатного переділу припадає сьогодні приблизно 15-20% усього палива, що витрачається в чорній металургії, а в собівартості готового прокату фінансові витрати на нагрівання металу складають біля 30-40% загальних витрат. У деяких випадках ці цифри можуть виявитися ще вище, якщо врахувати, що, наприклад, у полуменових методичних штовхальних печах величина питомої витрати умовного палива знаходиться на рівні 100-120 кг у.п/т, а рекордні показники даних нагрівальних пристроїв складають порядку 80 кг у.п/т, що в 1,5-2 рази вище у порівнянні, наприклад, з печами з крокуючими балками. Винятково важливою та актуальною є задача ефективної організації режимів гарячого посаду зливка у нагрівальну камеру колодязя з метою підвищення його тепловмісту, а також досягнення необхідної рівномірності прогріву циліндричних заготовок і зливків у кільцевих печах.
Таким чином, тема дисертаційної роботи і задачі, що розв'язуються в ній, є актуальними, тому що спрямовані на вирішення насущних проблем сучасного металургійного виробництва - енерго- і ресурсозбереження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Питання, що розглядаються в дисертаційній роботі, відповідають Державній Програмі розвитку гірничо-металургійного комплексу України до 2010 р. (КДНЗ-88-2-94) і знаходяться в руслі комплексної Державної Програми енергозбереження. Виконання дисертації тісно пов'язано з планами науково-дослідних робіт Національної металургійної академії України і Комітету промислової політики. Дисертація виконана у відповідності з планами науково-дослідних робіт металургійних комбінатів: Дніпровського ім. Дзержинського, Алчевського і "Криворіжсталь", де дисертант брав участь як керівник робіт.
Мета роботи. Розробка і впровадження енерго- і ресурсозберігаючих режимів роботи нагрівальних колодязів, кільцевих і методичних печей при нагріванні зливків і заготовок, а також під час підготовки зливків для нагрівання у процесі їх формування у виливниці.
Задача досліджень:
- проведення аналізу сучасних експериментальних і теоретичних методів дослідження режимів затвердіння і охолодження великорозмірних зливків у виливниці і на повітрі, а також режимів нагрівання заготовок у полуменевих печах;
- розробка математичного розв'язання задачі твердіння зливків у виливниці та порівняння результатів розрахунків з результатами наближених аналітичних і числових розв'язків інших дослідників і результатами промислового експерименту;
- розробка і впровадження режимів охолодження зливків, що забезпечують підвищення температури гарячого посаду їх у нагрівальні колодязі;
- визначення, за допомогою числового розв'язку задачі теплопровідності, впливу подини кільцевої печі на формування температурного поля циліндричної заготовки, що нагрівається;
- розробка і впровадження технології рівномірного нагрівання осьових заготовок у кільцевих печах осьопрокатного виробництва;
- розробка придатної для інженерних розрахунків наближеної методики для аналізу температурного стану блюмів у процесі несиметричного радіаційно-конвективного нагрівання металу у методичній печі штовхального типу;
- на основі теоретичних і експериментальних досліджень розробити і впровадити енерго- і ресурсозберігаючі режими нагрівання заготовок у методичних печах, що передбачають зниження температури металу в момент видачі з печі, без погіршення якості прокатної продукції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: РОЗРОБКА ресурсозберігаючих РЕЖИМІВ ПРИ ТВЕРдНенНІ та НАГРІВІ СТАЛЕВИХ ЗЛИТКІВ та ЗАГОТовок

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок