Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> структурна організація складних слів(концепція “золотої” пропорції)

структурна організація складних слів(концепція “золотої” пропорції)

Назва:
структурна організація складних слів(концепція “золотої” пропорції)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,27 KB
Завантажень:
131
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
НАЦІОНАЛЬНа академія наук уКРАЇНИ
іНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Азарова лариса євстахіївна
УДК 811.161.2'373.611
структурна організація складних слів
(концепція “золотої” пропорції)
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філологічних наук
київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у відділі історії та граматики української мови Інституту української мови НАН України.
Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор
Городенська Катерина Григорівна,
Інститут української мови НАН України, заступник директора з наукової роботи.
 
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, доцент
Непийвода Наталія Федорівна,
Інститут журналістики Київського націо-
наль-ного університету імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри мови та стилістики;
доктор філологічних наук, професор
Ґрещук Василь Васильович,
Прикарпатський університет
ім. Василя Стефаника,
завідувач кафедри української мови;
доктор філологічних наук, професор
Пещак Марія Михайлівна,
Український мовно-інформаційний фонд НАН України.
 
Провідна установа – Одеський національний університет
ім І.І.Мечникова, кафедра української мови,
Міністерство освіти і науки України,
м. Одеса.
 
Захист відбудеться “28” травня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 при Інституті української мови НАН України (01001, Київ, вул. Грушевського, 4).
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні та Інституту української мови НАН України (01001, Київ, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано “25” квітня 2002 р.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук І.А.Самойлова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
За порівняно короткий час лінгвістика збагатилася новими й оригінальними прийомами та методами вивчення словотвірної структури й семантики, ґрунтовними описами дериваційних систем слов’янських мов. До опрацювання композитів в українському мовознавстві активно прилучилися в 40-х рр. XX cт. Їх вивчали за мор-фемним складом, словотвірною структурою і в правописному плані. Історію виникнен-ня іменників-ком-позитів досліджували М.Я.Плющ, С.П. Самійленко, І.Й. Тараненко та інші мовознавці. У працях Є. Руд-ницького, І.І. Ковалика, Н.С. Родзевич, В.О. Гор-пинича композити витлума-че-но як наслідок лек-сикалізації назв понять, виpажених словоспо-лучен-нями, що супpово-джує-ться зміною фоpми (стpук-туpи) та семантики одиниць, які виступають у ролі компонентів композитів. Словотвірну структуру й семантику складних слів у сучасній українській мові ґрунтовно дослідила Н.Ф. Кли-менко. К.Г. Городенська витлумачила процеси утворення складних іменників як один із способів формально-граматичної реалізації семантичної структури речення.
Актуальність вибору об’єктом дослідження складних слів, зокрема дво-, три- і чотирикомпонентних композитів та юкстапо-зи-тів, зумовлена передусім тим, що їх кількість помітно зросла в XX столітті. Стало очевидно, що потрібна нова методологія дослідження цих складних одиниць, яка б спиралася не тільки на кількісні та структурні методи лінгвістики, а й використовувала б надбання інших наук. Саме такою вважаємо нову методологію гармонійної побудови складних слів, ба-зовим кількісним показником якої є “золота” пропорція, що притаманна багатьом явищам природи.
Методологія дослідження гармонії на прикладі “золотої” пропорції прийнятна як для дво-, так і багатокомпонентних складних слів, зокрема три- і чотирикомпонентних. Суть цієї методології полягає в тому, що організацію таких слів вивчають на засадах концепції “золотої” пропорції. Для виявлення стійких закономірностей вкрай потрібен систематизований за різними класифікаційними ознаками набір таких об’єктів наукового аналізу, як наукове осмислення конструкцій і пропорцій побудови складних слів на структурному й фонетичному (акустичному )рівнях, кількісне виявлення особливостей їхньої семантики та структури.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Реферат на тему: структурна організація складних слів(концепція “золотої” пропорції)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок