Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Економіко-математичне моделювання процесу прийняття управлінських рішень в інвестиційній діяльності промислових підприємств

Економіко-математичне моделювання процесу прийняття управлінських рішень в інвестиційній діяльності промислових підприємств

Назва:
Економіко-математичне моделювання процесу прийняття управлінських рішень в інвестиційній діяльності промислових підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,46 KB
Завантажень:
488
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Белз Олександра Григорівна
УДК 330.8322:519.862
Економіко-математичне моделювання
процесу прийняття управлінських рішень
в інвестиційній діяльності промислових підприємств
Спеціальність 08.03.02 – економіко-математичне моделювання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор
Юринець Володимир Євстахович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Ткаченко Іван Семенович,
Вінницький фінансово-економічний університет,
проректор зі зовнішніх зв’язків, завідувач кафедри фінансів;
кандидат економічних наук, доцент
Артеменко Віктор Борисович,
Львівська комерційна академія,
завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті.
Провідна установа: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України.
Захист дисертації відбудеться 4 жовтня 2005 р. о 1330 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, пр. Свободи, 18, ауд. 115.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79008, м. Львів, вул. М. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий 1 вересня 2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради проф. С. М. Панчишин
загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Зниження інвестиційної активності економічних суб’єктів і нестача джерел фінансування вітчизняної економіки в умовах її ринкової трансформації актуалізує проблему вибору інвестиційних проектів, які можуть забезпечити високу віддачу від вкладення капіталу. Оптимальне використання інвестиційних ресурсів можливе лише за умов застосування економіко-математичних методів і моделей у процесі прийняття інвестиційних рішень. Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць, що пов’язані з цією проблемою, є чимало недосліджених питань.
Передовсім постає питання комплексного аналізу ефективності інвестиційних проектів і методів моделювання та прогнозування потоків продукції, ресурсів, коштів тощо. Не менше значення має проблема “конфлікту” критеріїв оцінення ефективності проектів. Велика кількість часткових показників ефективності, кожен з яких характеризує окремі складники інвестиційної діяльності, ускладнює оцінення та виділення ефективних і неефективних проектів. Зазначимо, що проблема вибору простих (статичних) чи дисконтних (динамічних) методів оцінки досі є дискусійною.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проведене відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка та кафедри інтелектуалізованих інформаційних технологій Тернопільської академії народного господарства як складова частина держбюджетних тем “Оптимізація систем управління економіко-виробничими процесами засобами математичного моделювання” (державний реєстраційний номер 0102U006103), “Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій і його інформаційне та програмне забезпечення” (реєстраційний шифр ЕІ-272Б) і “Методи створення інтелектуалізованих систем на основі механізму розкриття знань” (шифр ІІТ-27-01 “К”, державний реєстраційний номер 0101U002354).
Мета і завдання дослідження. Метою проведення дисертаційного дослідження є розвиток теоретико-методологічних підходів щодо процесу прийняття управлінських рішень в інвестиційній діяльності підприємств у мінливому ринковому середовищі.
Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:
· дослідити ринок і джерела інвестиційних ресурсів в економіці України;
· виявити методологічні проблеми процесу прийняття управлінських рішень в інвестиційній діяльності підприємств;
· дослідити особливості економічних процесів, які необхідно враховувати у процесі моделювання;
· з’ясувати особливості моделювання дискретних економічних процесів;
· розробити метод моделювання економічних динамічних систем для відображення незворотних нелінійних хаотичних процесів, процесів самоорганізації в нерівноважних системах, стрибкоподібності катастрофічних змін, симбіозу детермінізму та хаотичності;
· дослідити стійкість прогнозних характеристик моделей, побудованих за допомогою різних методів;
· розробити методику розрахунку величини ризику інвестиційного проекту;
· удосконалити методику розрахунку ставки дисконту;
· запропонувати підхід щодо управління портфелем реальних інвестицій;
Об’єктом дослідження є інвестиційний менеджмент підприємства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Економіко-математичне моделювання процесу прийняття управлінських рішень в інвестиційній діяльності промислових підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок