Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Візантиністика в Київській Духовній Академії В 1819–1919 рр.

Візантиністика в Київській Духовній Академії В 1819–1919 рр.

Назва:
Візантиністика в Київській Духовній Академії В 1819–1919 рр.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,96 KB
Завантажень:
247
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет
імені Івана Франка
ФАЙДА Олег Васильович
УДК 930.1: 94] (495.02)+378:2(477 "1819–1919")
Візантиністика в Київській Духовній Академії
В 1819–1919 рр.
Спеціальність 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії середніх віків та візантиністики Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
Шиян Раїса Василівна,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
завідувач кафедри історії середніх віків
та візантиністики
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Верба Ігор Володимирович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
професор кафедри історії Росії
кандидат історичних наук, доцент
Щодра Ольга Михайлівна,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
доцент кафедри давньої історії України
та архівознавства
Провідна установа: Харківський національний університет
ім. В.Н.Каразіна,
кафедра історіографії, джерелознавства
та археології, м. Харків.
Захист відбудеться 18 квітня 2006 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради К .051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська 1, тел. 2964771)
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: вул. Драгоманова, 5, м. Львів, 79005.
Автореферат розісланий 17 березня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої Вченої ради
доктор історичних наук О.М. Сухий
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертаційного дослідження. Характерною рисою інтелектуального життя Європи у XIX ст. було стрімке зростання суспільного значення історії та її утвердження серед інших наук. Складовою цього процесу стало формування окремої галузі гуманітарного знання – візантиністики, яка об’єднала наукові студії з історії, права та культури Візантії. На той час візантійську спадщину вже вивчали у провідних наукових осередках Західної Європи.
Особливу увагу до проблем візантійської історії виявляли дослід-ники з теренів слов’янського сходу та півдня, оскільки народи цих регіо-нів, надзвичайно тісно пов’язані спільним історичним минулим з Візантією, були безпосередніми реципієнтами її культурних імпульсів. Найрезультативніше працювали у цьому напрямку вчені Росії. Їхні нау-кові здобутки дали підстави вважати цю державу одним із провідних центрів візантиністики у тогочасній Європі. Помітним був дослідницький та освітній інтерес до історії Візантії у вищих навчальних закладах українських земель, що входили до складу Російської імперії. Минуле Візантійської держави вивчали у Київському, Харківському, Одеському (Новоросійському) університетах та у Київській Духовній Академії (далі – КДА, Академія). У КДА, як провідному освітньо-науковому зак-ладі Православної церкви, дослідження в царині візантиністики проводились з ухилом в історико-богословську площину.
Становлення візантиністики на українських землях тривалий час було однією з малодосліджених тем вітчизняної науки. Надзвичайно рідко історіографи звертали увагу на доробок церковного наукового середовища у цій галузі. В українській історіографії досі немає комплекс-ної розвідки, присвяченої стану візантиністичних студій у КДА. Візантиністиці, як й іншим наукам (чи ділянкам наук), об’єктивно прита-манне прагнення до самопізнання, з’ясування власних джерел, оволодіння набутим досвідом, визначення тенденцій свого розвитку. Відтворення загальної картини становлення та розвитку цієї галузі гуманітарного знання в Україні має неабияке значення для проектування подальших шляхів її розвитку. З огляду на це і зумовлюється актуальність теми.
На сьогодні назріла потреба критично осмислити обставини маргіналізації радянською історіографією візантинознавчих студій в церковному середовищі, формування викривленого уявлення про їхню вто-ринність, порівняно з працями світських учених.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Візантиністика в Київській Духовній Академії В 1819–1919 рр.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок