Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЕВНИХ ПОРІД В УРБОГЕННИХ УМОВАХ ВЕЛИКИХ МІСТ (на прикладі м.Львова)

ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЕВНИХ ПОРІД В УРБОГЕННИХ УМОВАХ ВЕЛИКИХ МІСТ (на прикладі м.Львова)

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЕВНИХ ПОРІД В УРБОГЕННИХ УМОВАХ ВЕЛИКИХ МІСТ (на прикладі м.Львова)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,33 KB
Завантажень:
457
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
К У Р Н И Ц Ь К А
Марта Петрівна
УДК 630*27 : 630*425
ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЕВНИХ ПОРІД
В УРБОГЕННИХ УМОВАХ ВЕЛИКИХ МІСТ
(на прикладі м.Львова)
06.03.01 - Лісові культури, селекція, насінництво
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Львів – 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі екології та ландшафтної архітектури Українського державного лісотехнічного університету Міністерства освіти та науки України
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор
Кучерявий Володимир Панасович,
Український державний лісотехнічний університет
Міністерства освіти та науки України,
завідувач кафедри екології та ландшафтної архітектури
Офіційні опоненти – доктор сільськогосподарських наук, професор
Ониськів Михайло Ількович,
Боярська лісова дослідна станція Національного аграрного університету Кабінету Міністрів України, заступник директора з наукової роботи
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Пушкар Василь Васильович,
Державна академія житлово-комунального господарства Держбуду України, професор кафедри комунального господарства та житлової політики
Провідна установа – Інститут екології Карпат НАН України, відділ популяційної екології, м.Львів
Захист відбудеться “16” травня 2001р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в Українському державному лісотехнічному університеті Міністерства освіти та науки України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Українського державного лісотехнічного університету Міністерства освіти та науки України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 101.
Автореферат розісланий “12” квітня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ______________________Зеленський М.Н.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертації. Розвиток великого міста пов’яза-ний із формуванням особливого урбанізованого довкілля з комплексом екологічних чинників, які негативно впливають на життєдіяльність деревних рос-лин. Їх дія спричиняє пошкодження асиміляційних органів, а отже веде до зниження функці-ональних можливостей і біологічної про-дуктивності рослин, скорочення періоду вегета-ції та тривалості життя міських зелених насаджень. Тому важливим є вивчення впливу комплексу урбогенних факторів на діяльність фотосинтетичного апарату дерев-них порід, які широко викорис-товуються в озелененні великих міст. Такі дослідження спрямовані на добір стійких до урбогенних умов видів деревних рослин та проведення відповідних селекційних робіт, розробку необхідних еколого-компенсаційних заходів підвищення життєвості, довголіття та декоративного вигляду рослин і насаджень.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Досліджен-ня здійснювались на кафедрі екології та ландшафтної архі-тектури Українського дер-жавного лісотехнічного університету в ході виконання таких бюджетних науково-дослідних тем: “Розробити наукові основи та принципи викорис-тання аерокосмічної інформації для оптимізації лісогосподарської діяльності в республіці” (ДБ 13.06-89, № 0180079862) та “Розробка морфофізіологіч-них по-каз-ників стійкості рослин в умовах міського середовища, вивчення законо-мірностей формування міських культурфітоценозів” (ДБ-13.02-91, № 019110019952).
Мета і завдання дослідження. Мета роботи – комплексна оцінка урбоген-них факторів і життєдіяльності міських деревних рослин за рядом показ-ників фотосинтетичного апарату та розробка еколого-компенсаційних заходів підви-щення біологічної стійкості насаджень.
Відповідно до означеної мети поставлено наступні завдання:
– вивчити особливості розвитку урбогенного середовища великого міста (на прикладі міста Львова);
– дослідити основні урбогенні градієнти середовища (кліматичні, едафічні та забруднюючі) в різних еколого-фітоценотичних поясах (ЕФП - екоклин);
– проаналізувати життєдіяльність деревних рослин за рядом морфоло-го-анато-мічних показ-ників фотосинтетичного апарату, зміною фенологічних ри-тмів та особли-востями їх фізіолого-біохімічних реакцій на комплекс екологічних факторів великого міста;
– визначити рівень життєвості досліджуваних порід та шляхи підвищення їх фотосинтетичної активності, розробити агротехнічні еколого-компенсаційні заходи догляду за зеленими насадженнями.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЕВНИХ ПОРІД В УРБОГЕННИХ УМОВАХ ВЕЛИКИХ МІСТ (на прикладі м.Львова)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок