Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> закономірності окиснення сполук з активованими СН-зв’язками в полярних середовищах

закономірності окиснення сполук з активованими СН-зв’язками в полярних середовищах

Назва:
закономірності окиснення сполук з активованими СН-зв’язками в полярних середовищах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,92 KB
Завантажень:
83
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗИКО-ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ І ВУГЛЕХІМІЇ
ім. Л.М. ЛИТВИНЕНКА
КАСЯНЧУК МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ
УДК 541.124.7+541.128.24+547.672.5
закономірності окиснення сполук з активованими СН-зв’язками в полярних середовищах
02.00.04 – фізична хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Донецьк – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литви-ненка НАН України.
Науковий керівник: |
доктор хімічних наук, професор
Опейда Йосип Олексійович,
Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, заступник директора Інституту з наукової роботи, завідувач відділу досліджень радикальних реакцій
Офіційні опоненти: | доктор хімічних наук, cтарший науковий співробітник
Мітченко Сергій Анатолійович,
Інститут фізико-орґанічної хімії і вуглехіміїї ім. Л.М. Литвиненка НАН України, провідний науковий співробітник відділу досліджень електрофільних реакцій
кандидат хімічних наук, доцент
Філіпенко Тетяна Анатоліївна,
Донецький національний університет,
доцент кафедри фізичної хімії
Провідна установа: | Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України (кафедра фізичної хімії), м. Чернівці
Захист відбудеться “--18 ” травня 2005 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.216.01 в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка НАН України (83114, м.Донецьк, вул. Р.Люксембург, 70).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України (83114, м.Донецьк, вул. Р.Люксембург, 70).
Автореферат розісланий “--15 ” квітня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 11.216.01 |
Г.Ф.Раєнко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. Питання пошуку умов селективної оксидації з викорис-танням молекулярного кисню є досі актуальним. Напрямками роз-в?я-зання цієї задачі є раціональний вибір розчинника, зміна фазового стану, застосування відповідних каталізаторів, варіювання механізму активації субстрату тощо. Одною з можливих форм активації субстрату є йонізація, яку можна здійснити вже за кім-нат-ної темпе-ра-тури. Енерґія активації вза-ємо-дії R– з О2 (на відміну від взаємодії RH з О2) є мала, тому окиснен-ня орґанічних сполук у при-сут-ності сильних основ у апротонних середови-щах перебігає з високими швидкостями і з високою селективністю. Однак не з’ясовано вплив структури субстрату на кінетику та механізм гетеролітичного окиснення.
Отже, актуальність досліджуваної проблеми полягає в тому, щоби знайти спосіб селек-тивного окиснення орґанічних речовин шляхом роз-в’я-зання питання про вплив умов окиснення та структурних особливостей сполук з активованими СН-зв’язками на їх-ню здатність до реакції з еколоґічно чистим та дешевим окис-ником.
Зв’язок роботи з науковими проґрамами, планами, темами. Роботу виконано у відділі досліджень радикальних реакцій Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України в рамках теми "Дослідження кі-не-тики та механізму рідиннофазного окиснення алкіл- та алкен-аре-нів у присутності суперокси- та гідроксианіонів", но-мер державної реєстрації 0199U000278.
Мета і задачі роботи. Метою роботи було встановити закономірності реакції окиснення антрону як представника конденсованих частково гідрованих ароматичних кетонів у сильнолужних сере-довищах, та кінетичні законо-мір-ності по-глинання кисню при циклізації о-(3,4-диметоксифеніл)-аміно-азо-лів в сильно-кислих середовищах, дослідити роль середо-вища та струк--турних чинників у цих реакціях. Для цього слід було вирішити задачі:
1.
На прикладі реакції антрону з киснем дослідити вплив природи розчинника на кінетику реакцій конденсованих частково гідрованих ароматичних ке-то-нів з молекулярним киснем.
2.
Дослідити роль молекулярного кисню в реакції перетворення 4-(3,4-ди-ме-ток-сифеніл)-3-метил-1-феніл-5-(4-хлор--бензилідена-міно)піразолу на 1-метил-7,8-диметокси-3-феніл-5-(4-хлор-фе-ніл)-3H-піра-зо-ло[3,4-c]ізохі-но-лін в сильно-кис-лих середовищах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: закономірності окиснення сполук з активованими СН-зв’язками в полярних середовищах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок